Znaczenie i rola podłóg w budynkach

 
 

Podłogą nazywamy element wykończenia poziomych przegród budynków, przeznaczony do odbywania na nim ruchu ludzi, zwierząt, środków transportowych oraz ustawiania różnego rodzaju przedmiotów (np. mebli, towarów itp.) b Jest to zazwyczaj układ kilku warstw różnych materiałów, w którym ostatnią (górną) warstwę stanowi materiał podłogowy, dobrany odpowiednio do wymagań technicznych i użytkowych stawianych podłodze w danym pomieszczeniu.

W polskiej normie PN-65/B-01023 „Podłogi i posadzki. Podział podstawowy” zostało jednoznacznie ustalone pojęcie podłogi, posadzki, podkładu i podłoża. Podłoga - element wykończenia budowli ułożony na podłożu, składający się z jednej, dwóch lub więcej warstw, z których górna o wierzchniej powierzchni płaskiej jest odpowiednio przystosowana do wymagań użytkowych (komunikacja piesza i kołowa, przesuwanie, usuwanie, magazynowanie itp.).

Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. Podkład - część składowa podłogi, która przejmuje obciążenie działające na posadzkę i przekazuje je na podłoże. Podkład może być wykonany również jako warstwa wyrównująca podłoże.

Podłoże - oparcie konstrukcyjne dla podłogi przekazujące obciążenie z podłogi na grunt bezpośrednio lub poprzez inne elementy budowli (np. strop). Zdaniem autora niesłuszne jest przypisywanie przez normę nowego znaczenia tradycyjnemu pojęciu „posadzka”, używanemu zazwyczaj do określenia tylko niektórych rodzajów podłóg (np. z płyt kamiennych, deszczułek itp.). Przyjęcie terminu „posadzka” na określenie wierzchniej warstwy podłogi prowadzić będzie do powstawania niezręcznych terminów w nazewnictwie technicznym, jak np. podłoga z posadzką z desek, podłoga z posadzką z wykładziny dywanowej, posadzki z materiałów podłogowych itp.