Wykończenie posadzki i metody konserwacji wykładziny dywanowej

 
 

Podłoga może być oddana do użytku po 3 dniach od przyklejenia wykładzin. Technikę napinania wykładzin dywanowych ilustruje rys. 5-42. Arkusze dywanów łączy się przez podklejenie taśmą w miejscu spoin (rys. 5-42a), uzyskując wykładzinę o wymiarach posadzki w pomieszczeniu (zwiększonych o kilkucentymetrowy zapas z każdej strony). Dookoła ścian pomieszczenia mocuje się listwy z wystającymi ostrzami gwoździ (rys. 5-42b) albo przez przybicie do podkładu, albo przez przyklejenie wodoszczelnym klejem (rys. 5-42c, d). Przestrzeń między listwami wypełnia się miękkim materiałem izolacyjnym (np, filcem).

Przygotowaną wykładzinę dywanową zaczepia się z jednej strony o wystające z listwy ostrza stalowe, z drugiej zaś za pomocą specjalnego przyrządu naciąga się dywan i w naciągniętym stanie zaczepia o kolce wystające z listwy. Podobnie postępuje się z pozostałymi bokami wykładziny.

Posadzkę z wykładzin dywanowych wykańcza się przez przybicie wzdłuż ścian - do uprzednio osadzonych kołków - listew lub cokołów drewnianych bądź przez przyklejenie listew z PCW.

Posadzki z wykładzin dywanowych wymagają starannej pielęgnacji i konserwacji. Pomimo to - według opinii zagranicznych - posadzki te są łatwiejsze do czyszczenia i konserwacji oraz mniej kosztowne w eksploatacji od innych wykładzin podłogowych. Wiąże się to niewątpliwie z licznym asortymentem konserwacyjnych urządzeń mechanicznych (odkurzacze, szamponiarki, suszarki itp. - rys. 5-43), stojących do dyspozycji użytkownika posadzek dywanowych, a także istnieniem specjalnych zakładów usługowych wykonujących fachowo i sprawnie okresowe czyszczenie wykładzin.

Posadzki dywanowe powinny być codziennie czyszczone z kurzu za pomocą odkurzacza. Okresowo, w miarę brudzenia się runa, można je czyścić metodą przecierania specjalnymi preparatami do czyszczenia dywanów (np. ,,Pianka-INCO”). Miejscowe zaplamienia usuwa się przez pocieranie ich tamponem zwilżonym odpowiednim środkiem czyszczącym (np. Pianka, benzyna, Tri itp.).

Ewentualne miejscowe uszkodzenia wykładziny dywanowej można usunąć przez wycięcie uszkodzonego fragmentu oraz dopasowanie i wklejenie w tym miejscu kawałka nowej wykładziny.