Posadzki z wykładzin gumowych

 
 

Technika wykonania posadzek z wykładzin gumowych nie różni się w zasadzie od techniki wykonania posadzek z wykładzin PCW. Ogranicza się jedynie asortyment klejów. Do przyklejania wykładzin gumowych powinny być używane kleje kauczukowe, które dają spoinę elastyczną, jednak o znacznej sile sklejania. Jest to konieczne z tego względu, że wykładziny gumowe odznaczają się znaczną sprężystością, wskutek czego przy chodzeniu występują znaczne siły ścinające. Elastyczność wykładzin gumowych jest bardzo cenną ich właściwością z punktu widzenia izolacyjności akustycznej stropów, bardzo dobrze tłumią bowiem dźwięki uderzeniowe.

Posadzki z wykładzin gumowych stosuje się głównie w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, sanatoria itp.), a także w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych w budynkach mieszkalnych.

Wykładziny gumowe. Są one produkowane z kauczuków syntetycznych w postaci arkuszy o szerokości 110, 120, 130 i 140 cm, długości 15 m i grubości 3 i 4 mm. Ciężar wykładziny wynosi 6-i-8 kG/m2. Wykładzina jest wytrzymała na rozciąganie, całkowicie odporna na działanie wody i nienasiąkliwa, odporna na działanie rozcieńczonych ługów i kwasów (w stężeniach używanych w życiu codziennym). Nie jest odporna natomiast na działanie rozpuszczalników organicznych i olejów oraz temperatury ponad 70°C. Wykładziny gumowe bardzo często wykazują zbyt małą odporność barwy na światło słoneczne. Należy zawsze liczyć się z pewną zmianą barwy (zastrzegają to również firmy zagraniczne) w wypadku stosowania wykładzin gumowych w nasłonecznionych pomieszczeniach.

Wykładziny gumowe dostarczane są w rulonach. Powinny być transportowane i przechowywane w pozycji pionowej. Magazyny powinny być ogrzewane zimą do temperatury od 10 do +15°C.

Oprócz wykładzin mogą być produkowane również płytki zarówno w postaci ciętej z arkuszy, jak również formowanej bezpośrednio. Szczegółowe wymagania techniczne określa PN-68/C-94163.

Kleje. Do przyklejania wykładzin gumowych powinny być stosowane kleje kauczukowe. Klej neoprenowy Butapren B jest najwłaściwszym klejem. Wykazuje dużą siłę sklejania, elastyczność spoiny oraz stosunkowo niskie zużycie (ok. 0,5 kG/m2). Dostarczany jest w stanie gotowym do użytku. Listwy podłogowe z PCW. Stosowane są one do wykańczania posadzek z wykładzin gumowych.