Materiały na posadzki z antyelektrostatycznych płyt z PCW

 
 

Antyelektrostatyczne płyty podłogowe z PCW są to płyty o składzie surowcowym stosowanym do produkcji zwykłych płytek podłogowych z tym jednak, że dla uzyskania określonego zakresu przewodności elektrycznej (tj. zmniejszenia oporności) zawierają dodatek prądoprzewod- nych wypełniaczy (sadza, grafit itp.). W zależności od sposobu wprowadzenia tych wypełniaczy płyty różnią się zasadniczo wyglądem i sposobem rozprowadzania ładunków elektrycznych. Przy wymieszaniu wypełniaczy w całej masie tworzywa płyty są barwy czarnej, a ładunki elektryczności statycznej są rozprowadzone równolegle i prostopadle do powierzchni spodniej płyty.

Inna technologia produkcji polega na wprowadzeniu wypełniaczy elektroprzewodnych w postaci drobnych żyłek przechodzących przez całą grubość płyty. Płyty takie mogą być kolorowe, a odprowadzanie ładunków następuje przede wszystkim w kierunku prostopadłym do spodniej powierzchni płyty.

Płyty podłogowe z PCW o właściwościach antyelektrostatycznych powinny w zasadzie odpowiadać wymaganiom stawianym normalnym płytkom PCW wyższego gatunku. W porównaniu do płytek omówionych w p. 5.1. stawia się wymagania wyższej odporności na ścieranie (nie więcej niż 0,08 mm) większej stabilośei wymiarów w temperaturze 60° (zmiany wymiarów nie większe niż 0,3%) oraz wyższej odporności na działanie światła (6° w skali niebieskiej).

Ze względu na konieczność spawania spoin produkuje się te płyty w wymiarach większych (np. 50X50, 50X100, 50X150 cm). Grubość płyt wynosi 2, 2,5 i 3 mm. Dopuszcza się tolerancje wymiarów dla długości i szerokości ± 0,3 mm, dla grubości ± 0,1 mm.