Narzędzia do posadzek z antyelektrostatycznych płyt z PCW

 
 

Przy wykonywaniu posadzek antyelektrostatycznych z PCW potrzebne są narzędzia stosowane do układania innych materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych na klejach kontaktowych, a ponadto zestaw narzędzi do frezowania i spawania spoin oraz obróbki spawów.

W wypadku rozwiązania podłóg z siecią uziemiającą niezbędna jest również lutownica elektryczna do połączenia tej sieci z uziemieniem). Do wykonania posadzek antyelektrostatycznych można przystąpić po spełnieniu warunków wymaganych przy wykonywaniu podłóg ze zwykłych płytek z PCW. Dodatkowo wymaga się, aby wilgotność podkładu betonowego nie przekraczała 2,5% . W pomieszczeniach powinna

- 1 Sposób badania podany jest w załączniku do Instrukcji wykonywania podłóg z antyelektrostatycznych płyt z PCW. ITB, Warszawa 1973.

- 174 być założona instalacja uziemiająca, której przewody należy poprowadzić w miejscach umożliwiających połączenie sieci uziemiającej podłogi. Połączenie takie powinno być wykonane:

- w pomieszczeniach o powierzchni większej niż 20 m - w dwóch najbardziej odległych od siebie punktach,

- w pomieszczeniach mniejszych - w jednym punkcie.

Szczególnie starannie powinien być przygotowany podkład. Każdy podkład powinien być wygładzony przez szpachlowanie i szlifowanie. Podkłady w postaci posadzek mineralnych (np. lastrykowych lub terakotowych) powinny być urzednio bardzo dokładnie odtłuszczone przez szorowanie 5% roztworem sody kaustycznej, a następnie umyte czystą wodą i zneutralizowane. Po wyschnięciu podkład należy zaszpachlować masą na Winacecie lub na żywicy poliestrowej.

Przed wykonywaniem posadzki podkład powinien być przeszlifowa- ny i zagruntowany klejem Butapren B rozrzedzonym w stosunku 1 :1-ł-l : 2 mieszaniną benzyny ekstrakcyjnej (2 części) z toluenem (1 część).