Posadzki bezspoinowe z betonów żywicznych - kontynuacja

 
 

Posadzki z betonów żywicznych można wykonywać o dowolnej grubości, zależnie od natężenia czynników mechanicznych przewidywanych w toku eksploatacji podłogi. Ze względu na właściwości mechaniczne posadzki z betonów żywicznych mogą być wykonywane o następujących grubościach - przy intensywności obciążeń użytkowych:

- umiarkowanej - 2-1-3 mm

- średniej - 2-P5 mm

- wysokiej - ponad 5 mm

Posadzki z betonów żywicznych charakteryzują się wysoką odpornością na działanie szeregu czynników chemicznych jak: kwasów, alkaliów, olejów, materiałów pędnych, roztworów soli itp. Z tego względu posadzki z betonów żywicznych stanowią również rozwiązanie ochrony konstrukcji budynku przed agresywnym działaniem substancji chemicznych.

Posadzki z betonów żywicznych zaleca się stosować w obiektach przemysłowych, wszędzie tam gdzie wchodzi w rachubę:

- możliwość działania na posadzkę agresywnych substancji chemicznych i wilgoci, np. w mleczarniach, browarach, zakładach przemysłu spożywczego, chemicznego, włókien syntetycznych, tekstylnego, maszynowego itp.,

- występowanie w toku eksploatacji znacznych obciążeń statycznych i dynamicznych,

- wymaganie wysokiej odporności na ścieranie i pylenie (np. w zakładach przemysłu precyzyjnego itp.).

Podkładem dla posadzek z betonów żywicznych jest zazwyczaj zwykły beton żwirowy, którego wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 170-P200 kG/cm. Podkład powinien być dobrze związany, suchy i wolny od zanieczyszczeń, szczególnie zaś tłustych.