Przykładowe zestawy betonów żywicznych

 
 

Posadzką wykonuje sią przez wylanie na podkład i rozprowadzenie na nim odpowiedniej masy betonu żywicznego po uprzednim zagruntowaniu podkładu roztworem żywicy. Beton żywiczny utwardza sią pod wpływem dodanych katalizatorów. Posadzka nadaje sią do chodzenia po niej po upływie 24 godzin. Całkowite utwardzenie nastąpuje po upływie 4-8 dni.

Przykładowe zestawy betonów żywicznych (w cz. ciężarowych): beton epoksydowy żywica epoksydowa 1 ftalan dwubutylu 0,15 rozcieńczalnik (aceton itp.) 0,25 mielony piasek l-j-15 utwardzacz 0,15 beton furanowy żywica furanowa 1 utwardzacz 0,25 mielony piasek 1 rozcieńczalnik {aceton itp.) 0,02 beton poliestrowy żywica furanowa 1 utwardzacz 0,08 przyśpieszacz 0,02 piasek 8,5 piasek mielony 2,5

Powyższe zestawy mają charakter orientacyjny. Szczegółowe receptury powinny być opracowane i zbadane w zależności od charakterystyki technicznej zastosowanej żywicy oraz pozostałych składników. Zestawienie porównawcze właściwości technicznych betonów żywicznych podano w tabl. 5-11.

Posadzki z betonów żywicznych pozwalają rozwiązać bardzo trudny technicznie problem unowocześnienia podłóg w budynkach przemysłowych, a to dzięki wysokim właściwościom mechanicznym i dużej odporności chemicznej.