Wykładziny stopni i spoczników

 
 

Tworzywa sztuczne mogą w sposób celowy wyeliminować bardzo pracochłonne i skomplikowane roboty przy wykonywaniu schodów lastrykowych. Nowa technika wykańczania schodów polega na pokryciu stopni i spoczników wykładziną z PCW lub gumową (z zastosowaniem krawężników), natomiast pozostałe powierzchnie mogą być pokryte powłoką emulsyjną lub emalią chemoutwardzalną.

Oprócz wykładzin z PCW lub gumy (porównaj p. 5.2 lub 5.6) stosuje się krawężniki z PCW lub gumy (rys. 5-46) lub całe wykładziny profilowane (rys. 5-47). To ostatnie rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie. Produkcja tej wykładziny została już w kraju uruchomiona. Podobny efekt można uzyskać przez przyspawanie krawężników do wykładziny, zarówno metodą opisaną w p. 5.2, jak i przez zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości.

Do przyklejania stosuje się jedynie kleje kauczukowe (klej Butapren B itp.). Warunek użycia wyłącznie klejów kauczukowych narzuca technikę wykonania. Jest ona zbliżona do techniki przyklejania wykładzin klejami kontaktowymi. Obowiązuje dwukrotne nanoszenie kleju (na podkład i na spód wykładziny), odczekanie aż odparują rozpuszczalniki (próba dotknięcia palcem) i następnie przyklejenie. Metoda ta, jak wiadomo, wymaga podkładu odpowiedniej gładkości. W razie potrzeby powierzchnie stopni należy wygładzać masami wygładzającymi.

W wypadku stosowania oddzielnych krawężników, najpierw przykleja się je wzdłuż krawędzi stopni z ewentualnym załamaniem (z przycięciem pod kątem 45°C) na czoło stopnia od strony policzka. Następnie przykleja się wykładzinę i odcina nożem, prowadząc jego krawędź wzdłuż wewnętrznego występu krawężnika. Krawężniki i wykładziny powinny być równo przycięte przy ścianie. Istnieje również możliwość przykrycia spoin listewkami z PCW o kształcie „ćwierćwałka”.