Pas kierunkowy

 
 

PTutka - reper niem łaty do płytek pasów kierunkowych. Płytki powinny być tak ułożone, aby prześwit między łatą długości 2 m, przyłożoną w dowolnym miejscu i kierunku, a powierzchnią podłogi nie przekraczał 2 mm.

Spoiny powinny być prostoliniowe i jednakowej grubości. Po ułożeniu płytek i stwardnieniu zaprawy, spoiny należy zalać rzadką zaprawą cementową 1 : 2, usunąć jej nadmiar i oczyścić trocinami. Po upływie 2 dni podłogę należy zmyć 5-procentowym roztworem kwasu solnego, a następnie czystą wodą.

Różnorodność kształtu oraz wymiarów płytek i kształtek ceramicznych oraz różne ich barwy pozwalają układać posadzki we wzory regularne i nieregularne (rys. 6-4). Najdrobniejsze płytki ceramiczne zwane płytkami mozaikowymi są dostarczane w postaci arkuszy naklejonych na papier. Znacznie ułatwia i przyspiesza to wykonanie posadzki, umożliwiając uzyskanie wysokich walorów plastycznych i nowoczesnego jej wyglądu.

Układanie drobnych płytek naklejonych na papier wykonuje się w sposób następujący. Na podkładzie nanosi się warstwę zaprawy cementowej grubości ok. 2 cm i wykonuje gładź dokładnie spoziomowaną. Po stwardnieniu pokrywa się ją stopniowo cienką warstwą płynnej zaprawy cementowej, w którą wciska się poszczególne arkusze płytek lekko postukując drewnianą packą. Płytki układa się papierem do góry. Po związaniu zaprawy - papier zwilża się wodą i usuwa. Spoiny między płytkami wypełnia się rzadką zaprawą cementową {o stosunku 1 : 2), wciskając ją za pomocą szpachli z wkładką gumową. Po dwóch dniach usuwa się resztki zaprawy i przemywa posadzkę 5-procentowym roztworem kwasu solnego.

Podłogę wykańcza się przy ścianach cokolikiem z płytek i kształtek ceramicznych. Do tego celu używane są specjalne kształtki oznaczone nr 47 do 52 lub płytki zwykłe nr 1, 2 o wymiarach 150X150 mm, przy zastosowaniu dodatkowych kształtek uzupełniających (narożniki wklęsłe i wypukłe) nr 53 do 56. Posadzka nie wymaga konserwacji poza zwykłym czyszczeniem wodą z mydłem.