Posadzki z płytek i płyt kamiennych

 
 

Posadzki z płytek i płyt kamiennych stosuje się w budynkach użyteczności publicznej oraz w pomieszczeniach przemysłowych. Ze względu na duże walory dekoracyjne, przy znacznej odporności na zawilgocenie i ścieranie, powinny one znaleźć szersze zastosowanie również w niektórych pomieszczeniach budynków mieszkalnych.

Płyty i płytki podłogowe kamienne mogą być wyrabiane z marmurów, dolomitów, granitów i sjenitów. Płytki i płyty mogą być kwadratowe lub prostokątne o wymiarach od 20X20 do 80X80 cm i grubościach 2, 5, 3 i 4 cm.

Płytki o wymiarach 20X20, 20X25, 20X30 i grubości 2,5 cm mogą być produkowane tylko z marmurów. Płytki od 25X25 do 40X50 cm produkuje się z marmurów, o grubości 2,5 cm, natomiast z dolomitów o grubości 3 cm. Większe płyty produkowane są o grubościach 3 i 4 cm ze wszystkich wymienionych na wstępie rodzajów kamienia. Wierzchnia płaszczyzna płyt powinna być szlifowana. Powierzchnie stykowe powinny być obrobione na czysto i do prostego kąta. Krawędzie powinny być ostre i proste.

Płyty są dostarczane bez opakowania. W czasie transportu i magazynowania powinny być układane na rąb, płaszczyznami obrobionymi do siebie. Oprócz płyt kamiennych o regularnym kształcie bardzo ciekawym materiałem z punktu widzenia dekoracyjnego są okruchy płyt kamiennych o przypadkowych kształtach i różnych barwach. Dają one możliwość układania posadzek w nieregularne desenie, na wzór wiązania cyklopowego murów kamiennych.

Zasady układania płyt kamiennych są podobne do podanych w p. 6.1. Do układania płyt marmurowych używa się zaprawy gipsowo-wapien- nej. Płyty kamienne pozostałych rodzajów układa się na zaprawie cementowej 1:3. Posadzki kamienne wykańcza się cokołami z kamienia. Posadzek kamiennych nie zaleca się pastować i froterować, gdyż stają się zbyt śliskie.