Posadzki lastrykowe (terazzo)

 
 

Posadzki lastrykowe są szlachetniejszą odmianą posadzek betonowych. Dzięki wprowadzeniu do mieszanki betonowej specjalnie dobranych kamiennych grysów kolorowych, pigmentów oraz białego cementu i zastosowaniu szlifowania - posadzki lastrykowe wyróżniają się wysokimi walorami estetycznymi, dając w zależności od doboru składników imitację kamienia naturalnego lub wzorzyste mozaiki o wyglądzie kamienia, jednak o niespotykanej w naturze kolorystyce.

Posadzki lastrykowe mogą być wykonane bezpośrednio na budowie jako bezspoinowe lub z płytek prefabrykowanych. Cement portlandzki. Jest on spoiwem do lastryko. Cementy portlandzkie są jednak koloru szarego, co uniemożliwia uzyskanie właściwych efektów kolorystycznych. Dlatego najbardziej odpowiedni jest cement portlandzki biały.

Istnieje możliwość rozjaśnienia cementów portlandzkich zwykłych przez dodanie mączki z białego kamienia (wapienia, marmuru) o miał- kości umożliwiającej przejście 30% przez sito o otworach 0,25 mm. Ponieważ dodatek mączki kamiennej w ilości większej niż 20% obniża wytrzymałość cementu, zaleca się stosowanie cementów portlandzkich wysokich marek (300, 400 i wyższe).

Grysy do lastryko. Powinny one być czystej barwy o znacznej intensywności. Stosuje się grysy i mączki z wapieni, marmurów, granitów, diorytów i serpentynów. Grysy powinny być produkowane ze skał, które dają się łatwo szlifować i polerować. Ziarna grysów powinny mieć kształt zbliżony do sześcianu lub kuli. Ziarna o budowie blaszkowatej nie nadają się. Wielkość ziarn w mieszance nie powinna być równa. Ziarna najgrubsze nie powinny przekraczać pół grubości warstwy lastrykowej. Zawartość pyłów (do 0,1 mm) nie powinna przekraczać 5% ciężaru kruszywa.