Posadzki lastrykowe (terazzo) cz. II

 
 

Pigmenty. Do barwienia mieszanek lastryko należy stosować pigmenty odporne na działanie alkaliów i światła oraz intensywnie barwiące. Przykładowo nadają się następujące pigmenty: ochra, żółcień żelazowa, czerwień żelazowa, ultramaryna, zieleń chromowa, umbra, czerń żelazowa, sadza. Ze względu na wielką różnorodność występujących na rynku pigmentów (często anonimowych producentów) i nieunormowa- nie odbioru technicznego, należy zalecić dużą ostrożność przy doborze pigmentów i uprzednie badanie laboratoryjne, głównie na odporność na wpływ alkaliów. Ilość pigmentów nie powinna przekraczać 10% ciężaru cementu.

Płytki lastrykowe. Płytki lastrykowe są to płytki betonowe, których licowa, ścieralna powierzchnia lastrykowa jest szlifowana, wskutek czego uwydatnia się na niej uziarnienie i naturalna barwa grysów. W zależności od jakości kruszywa użytego do warstwy górnej (ulegającej ścieraniu) rozróżnia się wg BN-70/6747-16 trzy rodzaje płytek:

- rodzaj M - z kruszywa marmurowego

- rodzaj D - z kruszywa dolomitowego,

- rodzaj W - z kruszywa wapniowego.

W zależności od cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek wymiarów rozróżnia się dwie klasy płytek - I i II. Płytki mogą być jednopodłogowe lub dwuwarstwowe. Występują również odmiany płytek: zwykłe (nie barwione) oraz barwione. Ze względu na stopień obróbki powierzchni licowej rozróżnia się płytki szlifowane lub polerowane.

Płytki produkowane są o następujących wymiarach (w mm): 200X X200X25, 250X250X25, 300X300X25 lub 30 (dwuwarstwowe), 400X X 400X30 lub 40 (dwuwarstwowe). Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:

- dla boków płytek ±1,0 mm lub 1,5 mm (o wymiarze boku 300 i 400 mm),

- dla grubości ± 3 mm.

Płytki są dostarczane luzem. W czasie transportu i magazynowania powinny być układane parami, licowymi stronami do siebie. Należy je chronić od wpływów atmosferycznych. Przy wykonywaniu posadzek lastrykowych bezspoinowych używane są następujące narzędzia i sprzęt:

- mieszarka do zapraw,

- szlifierki do lastryko (rys. 6-5),

- kamienie szlifierskie do ręcznego szlifowania,

- packi stalowe,

- walec do ugniatania warstwy lastryko lub ubijaki,

- poziomica,

- naczynia do zapraw, wiadra do wody.

Ponadto przy układaniu płytek lastrykowych używane są analogiczne narzędzia jak dla płytek i kształtek podłogowych ceramicznych.