Warunki przystąpienia do robót - posadzki lastrykowe

 
 

Do wykonania posadzki lastrykowej można przystąpić po zakończeniu robót tynkowych. Posadzka lastrykowa powinna być wykonana niezwłocznie po stwardnieniu podkładu betonowego (patrz p. 3.5.6). Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna być możliwie zbliżona do normalnej temperatury użytkowania budynku. W czasie wykonywania robót nie powinna być ona niższa niż +10°C.

Masę lastrykową przygotowuje się w sposób następujący. Najpierw miesza się cement z pigmentem (i ewentualnie z mączką rozjaśniającą) na sucho, a następnie przesiewa, aby nie było grudek. Mieszankę tę dodaje się do uprzednio przemytego grysu i zwilża się w takim stopniu, aby masa miała konsystencję wilgotnej ziemi. Stosunek ciężarowy cementu do grysów powinien wynosić 1 : 2 do 1 : 4.

Przygotowaną masę układa się na powierzchni chropowatego i zwilżonego podkładu betonowego między listwami o grubości równej grubości posadzki, tj. 1,5-4-2 cm. Przy ścianie układa się również listwy oddzielające, a w wypadku większych powierzchni również listwy dylatacyjne wg zasad omówionych w p. 2.4.5.

Pola posadzki lastrykowej większe niż 4 m2 (przy największym boku 2,5 m) powinny być zbrojone siatką stalową. Rozłożoną między listwami masę ugniata się walcem lub ubija ręcznie. W toku wykonywania tych czynności należy kontrolować równość powierzchni posadzki.

W czasie wstępnego twardnienia posadzka powinna być zwilżona wodą. Po upływie 5-P7 dni przeprowadza się wstępne szlifowanie aż do uzyskania wyraźnej widoczności poszczególnych ziaren. Po usunięciu mułu powstającego przy szlifowaniu i zmyciu wodą, należy posadzkę wyszpachlować zaczynem zabarwionego cementu. Po upływie ok. 5 dni przeprowadza się ponowne szlifowanie, które z reguły wystarcza przy wymaganej przeciętnej gładkości powierzchni. Przy wyższych wymaganiach jakościowych należy posadzkę powtórnie wyszpachlować i jeszcze raz oszlifować, używając drobnoziarnistych kamieni szlifierskich.

Po oszlifowaniu posadzka powinna być dokładnie umyta, wysuszona i natarta olejem lnianym. Przy ścianach układa się cokoliki z płytek prefabrykowanych lastrykowych lub wykonuje się cokół z masy lastrykowej łącznie z wykonaniem posadzki. Drugi sposób jest bardzo kłopotliwy, gdyż szlifowanie cokołu jest trudne.

Wykonanie posadzki z płytek lastrykowych powinno odbywać się wg takich samych zasad jak przy układaniu płytek ceramicznych. Cokoły wykonuje się również z płytek lastrykowych lub podłogowych ceramicznych.

Estrichgips ma zastosowanie nie tylko do wykonywania podkładów, o czym była mowa w p. 3,3.6, lecz również posadzek. Są one twarde, stosunkowo mocne i odporne na ścieranie. Należą do grupy posadzek zimnych, co ogranicza możliwość ich użycia w budownictwie mieszkaniowym.

Pomimo tego oraz dość kłopotliwego wykonawstwa, posadzki estrichgipsowe mogą być szerzej stosowane w budynkach użyteczności publicznej, halach produkcyjnych przemysłu lekkiego, magazynach, garażach itp. Ponieważ koszt takich posadzek jest znacznie niższy w porównaniu z innymi, ich stosowanie może dać znaczne efekty ekonomiczne.