Materiały i narzędzia - Posadzki estrichgipsowe

 
 

Estrichgips. Został on omówiony w p. 3.1. Ponadto należy dodać, że na posadzki powinien być produkowany estrichgips barwiony, tj. zmieszany dokładnie w wytwórni z odpowiednimi pigmentami.

Pigmenty. Do barwienia estrichgipsu na budowie mogą być użyte następujące pigmenty: a) żółcień żelazowa ciemna oławska 0/1, b) żółcień żelazowa jasna amoniakalna A/l, c) czerwienie żelazowe B/92, F/18. F/20, d) tlenek chromowy barwy zielonej. Przy wykonywaniu posadzek estrichgipsowych używa się następującego sprzętu i narzędzi:

- betoniarkę przeciwbieżną o pojemności 150 1 lub skrzynię drewnianą obitą blachą cynkową (do mieszania ręcznego),

- taczkę lub japonkę,

- łopaty, wiadra, listwy kierunkowe, łaty do wyrównywania,

- packi: drewnianą i stalową.

Posadzkę estrichgipsową należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C, po ukończeniu robót instalacyjnych, tynkowych i malarskich. Pomieszczenia, w których odbywają się roboty, powinny być oszklone. Wszelkie części metalowe przylegające do tworzywa estrich- gipsowego powinny być pokryte powłoką ochronną (np. lakierem asfaltowym, farbą miniową) lub osłonięte papą, aby zapobiec rdzewieniu. W ścianie powinny być uprzednio osadzone kołki do przybicia listew podłogowych lub cokołów.