Wykonanie robót - Posadzki estrichgipsowe

 
 

Posadzki estrichgipsowe wykonuje się na warstwie ochronnej leżącej na izolacji termicznej lub akustycznej, bądź na warstwie piasku, jeśli nie zachodzi potrzeba zastosowania warstw izolacyjnych.

Posadzka estrichgipsowa może być jedno- lub dwuwarstwowa. Posadzka jednowarstwowa. Wykonuje się ją z zaczynu estrichgipso- wego barwionego fabrycznie lub na budowie przez dodanie 14-5"/o pigmentu. Na 1 m1 zaczynu potrzeba: estrichgipsu 1500 kg wody 500 1 pigmentów 45 kg. Zużycie materiałów na 1 ms posadzki grubości 35 mm wynosi: estrichgipsu 52 kg wody 17 1 pigmentów 1,6 kg

Mieszanie składników powinno odbywać się mechanicznie. Najpierw miesza się dokładnie odmierzoną ilość pigmentu w odmierzonej ilości wody, a następnie wsypuje się estrichgips w ilości wynikającej z recepty. Mieszać należy tak długo, aż uzyska się całkowicie jednorodną masę. Przy mieszaniu ręcznym należy najpierw wymieszać dokładnie pigment z estrichgipsem na sucho, przy czym zalecić trzeba przygotowanie mieszanki od razu w takiej ilości, aby wystarczyła na całe pomieszczenie. Następnie do szczelnej skrzyni wylewa się odmierzoną ilość wody i wsypuje odpowiednią ilość mieszanki estrichgipsu z pigmentem. Miesza się dokładnie do uzyskania mieszaniny jednorodnej bez grudek. Układanie posadzki estrichgipsowej jednowarstwowej nie różni się w zasadzie od wykonania podkładu estrichgipsowego, opisanego w p.