Posadzki skałodrzewne (ksylolitowe)

 
 

Posadzki skałodrzewne, nazywane popularnie ksylolitowymi, wykonuje się z zaprawy magnezjowej (stanowiącej zaczyn magnezytu kaustycznego w roztworze chlorku magnezowego) z dodatkiem wypełniaczy organicznych (mączka drzewna i trociny), mineralnych oraz pigmentów.

W zależności od rodzaju użytych wypełniaczy zmieniają się właściwości techniczne. Posadzki z wypełniaczami w postaci mączki drzewnej i trocin są stosunkowo elastyczne, średnio ciepłe, gładkie, jednak niezbyt odporne na ścieranie. Zwiększając dodatek wypełniaczy mineralnych (talku, mączki kamiennej), poprawia się właściwości mechaniczne, natomiast posadzka staje się bardziej twarda i zimna. Posadzki skało- drzewne nie są odporne na zawilgocenia oraz czynniki chemiczne (kwasy i ługi).

Posadzki skałodrzewne, ze względu na zdolność przewodzenia prądu elektrycznego, nie powinny być stosowane w tych pomieszczeniach, w których istnieje możliwość posługiwania się aparatami elektrycznymi bez gwarancji należytego ich zabezpieczenia przed możliwością porażenia prądem.

Posadzki skałodrzewne mogą mieć zastosowanie w budownictwie ogólnym typu miejskiego a także w niektórych pomieszczeniach przemysłowych. Jest to posadzka stosunkowo tania i trwała, wymaga jednak bardzo fachowego i sumiennego wykonania oraz troskliwej pielęgnacji.

Posadzki skałodrzewne mogą być wykonywane jako bezspoinowe lub z płytek. Magnezyt kaustyczny i chlorek magnezowy. Substancje te, jako składniki tzw. cementu Sorela, zostały omówione w p. 3,1. Wypełniacze organiczne. Należą do nich:

- mączka drzewna o uziarnieniu 0,5 mm otrzymywana przez odsia- nie lub zmielenie trocin z drewna iglastego,

- trociny z drewna iglastego o długości włókien do 2 mm dla warstwy górnej i do 5 mm dla warstwy dolnej.

Wypełniacze mineralne. Obejmują one: talk, mączkę azbestową, mączkę kamienną itp. Płytki skałodrzewne. Są produkowane jako jednowarstwowe o wymiarach 200X200X20 mm. Płytki są opakowane w skrzynki-klatki o zawartości 25 szt. Należy przechowywać je w suchych pomieszczeniach. Przy wykonywaniu posadzek skałodrzewnyeh używa się następującego sprzętu i narzędzi:

- beczka drewniana do przygotowania roztworu chlorku magnezowego,

- skrzynia do mieszania masy skałodrzewnej,

- wiadra,

- grabie stalowe,

- listwy kierunkowe i łaty,

- ubijak drewniany,

- packi stalowe,

Posadzkę skałodrzewną należy czyścić na sucho przez pocieranie szczotkami drucianymi. Następnie posadzka powinna być przetarta szmatami zwilżonymi roztworem mydlanym. Po wyschnięciu nasyca się ją olejem lnianym, pastuje i froteruje.

Posadzki skaiodrzewne mogą być również układane z płytek. Płytki produkowane są zazwyczaj o wymiarach 200X200X20 mm. Powierzchnie górne i boczne powinny być oszlifowane. Płytki skaiodrzewne układa się na masie skałodrzewnej używanej do wykonania podkładów (patrz p. 3.3.6) lub na zaprawie cementowej. Układanie płytek nie odbiega w swoich zasadach od układania plyteK ceramicznych, natomiast wykończenie i konserwacja są takie same jak podłóg skałodrzewnych bezspoinowych.