Posadzki z cegły klinkierowej

 
 

Posadzki z cegły klinkierowej charakteryzują się dużą wytrzymałością na działanie mechaniczne, są twarde, odporne na wysokie temperatury oraz szczelne {jeżeli spoiny zostały dokładnie wypełnione). Posadzki z cegły klinkierowej układane na zaprawie kwasoodpornej wykazują dobrą odporność na działanie kwasów.

Posadzki z cegły klinkierowej stosuje się w budynkach przemysłowych, kotłowniach, magazynach, przejazdach itp., gdzie występuje ruch ciężkich pojazdów, wysoki stopień zawilgocenia, działanie substancji kwaśnych itp.

Posadzki z cegły budowlanej pełnej odznaczają się znacznie mniejszą wytrzymałością od posadzek z cegły klinkierowej, mają większą nasiąkliwość i ścieralność. Stosowane są głównie w pomieszczeniach podrzędnych (piwnice, składy itp.), gdzie nie występuje duży ruch.

Cegła budowlana klinkierowa (PN-71/B-12008) jest produkowana w podobny sposób jak klinkier drogowy. Wymiary wynoszą 250X120X X65 mm. Dzieli się na dwie klasy: 350 i 250 (liczby te oznaczają równocześnie wytrzymałość na ściskanie w kG/cm1).

Cegła budowlana pełna (PN-68/B-12001). Cegła ta o wymiarach 250X120X65 mm produkowana jest w 4 klasach: 150, 100, 75 i 50. Liczby określające klasę oznaczają wytrzymałość na ściskanie w kG/ /cm!.

Posadzki z cegły klinkierowej lub cegły budowlanej pełnej można wykonywać na stropach, na podłożach betonowych leżących na gruncie lub na podkładzie z piasku. Strop i podłoże betonowe na gruncie powinny mieć równą powierzchnią, która w zależności od projektu może być pozioma lub pochyła, jeżeli przewidziane są spadki podłogi.

Posadzka wykonywana na podkładzie z piasku wymaga uprzedniego wyrównania gruntu i zagęszczenia, analogicznie jak to ma miejsce przy układaniu podłoża betonowego.