Posadzki asfaltowe zwykle

 
 

Posadzki asfaltowe bezspoinowe (jastrychy) z asfaltu lanego odznaczają się szeregiem cennych właściwości, jak wodoszczelność, nienasią- kliwość, odporność na ścieranie, izolacyjność elektryczna, izolacyjność na dźwięki uderzeniowe, możliwość układania w czasie mrozu itd. Zaletą posadzek asfaltowych jest również to, że wykonywane są całkowicie bez wody i w kilka godzin po ostygnięciu mogą być normal- nie użytkowane. Wodoszczelność posadzek asfaltowych oraz nienaslą- kliwość stwarzają ich dużą przydatność w tych wszystkich pomieszczeniach, gdzie ze wzglądu na warunki użytkowania istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia konstrukcji budynku.

Posadzki z asfaltu lanego nie są odporne na działanie benzenu, benzyny, solwentnafty, olejów i smarów, kwasów (kwasoodporne posadzki asfaltowe - patrz p. 6.9) i ługów.

Posadzki z asfaltu lanego tzn. bezspoinowe, mogą mieć zastosowanie w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych w tych pomieszczeniach, w których niezbędne są posadzki wodoszczelne lub wodoodporne. Posadzki asfaltowe zalecić można szczególnie w halach targowych, halach wystawowych, spichlerzach, chłodniach, pralniach, papierniach itp. Posadzki asfaltowe stosuje się również na zewnątrz budynku, np. na tarasach, balkonach, dachach, w bramach, przejazdach.

Asfalt lany do posadzek bezspoinowych (a także podkładów patrz p. 3.3.6) składa się z asfaltu drogowego typu D35 oraz wypełniaczy mineralnych. Zawartość asfaltu powinna wynosić 8-1-12%. Przykładowy skład mieszanki wynosi: asfaltu drogowego D35 11% mączki kamiennej 30% grysu kamiennego o granulacji 2-4-5 mm 35% piasku rzecznego płukanego 24%