Warunki przystąpienia do robót - Posadzki asfaltowe zwykle

 
 

Posadzkę z asfaltu lanego można wykonać na czystym, suchym i mocnym podłożu lub podkładzie betonowym, a także na starej drewnianej posadzce. W wypadku, gdy podkład jest wilgotny, należy zastosować warstwę ochronną w postaci papieru parafinowego lub asfaltowanego bądź papy izolacyjnej, aby nie dopuścić do powstawania pęcherzy spowodowanych parą wodną wydzielającą się z podkładu przy układaniu gorącego asfaltu.

Mieszankę asfaltową przygotowuje się w specjalnych kotłach zaopatrzonych w mieszadła mechaniczne. Do roztopionego asfaltu dodaje się wypełniacze i stale mieszając utrzymuje się temperaturę masy ok. 180°C. Mieszanina powinna znajdować się w tej temperaturze przy ciągłym mieszaniu przez ok. 6 godzin. Po wymieszaniu wylewa się gorącą masę na podłoże i za pomocą drewnianej szpachli formuje warstwę grubości ok. 2 cm. Wyrównaną, lecz jeszcze gorącą posadzkę posypuje się miałkim piaskiem, który wciera się packą drewnianą.

Czyszczenie i konserwacja posadzki asfaltowej. Posadzką utrzymuje się w czystości przez zmywanie wodą z mydłem. Stosowanie środków czyszczących i konserwujących z zawartością olejów lub rozpuszczalników organicznych nie jest wskazane. Może być zastosowane woskowanie i froterowanie.