Posadzki kwasoodporne

 
 

W wielu pomieszczeniach, głównie w budynkach przemysłowych, posadzki narażone są na działanie kwasów używanych w procesach produkcyjnych (np, w akumulatorniach, fabrykach włókien sztucznych, galwanizerniach) lub tworzących się z substancji zanieczyszczających posadzkę, a następnie ulegających fermentacji (np, w gorzelniach, browarach, mleczarniach, fabrykach konserw itp.).

Wszelkie kwasy, nawet w bardzo małym stężeniu, działają szkodliwie na beton. Ponieważ konstrukcja budynków, a szczególnie stropów jest najczęściej wykonywana z betonu -kwasoodporność posadzki jest konieczna dla ochrony stropu przed niszczącym działaniem kwasów. Stąd wynika, że posadzka w pomieszczeniach narażonych na działanie kwasów powinna być nie tylko kwasoodporna, lecz także kwa- soszczelna (tzn. wodoszczelna), aby zapobiec uszkodzeniom stropu przez substancje kwaśne, które mogłyby przesiąknąć przez nieszczelną posadzkę kwasoodporną.

Do najczęściej stosowanych kwasoodpornych materiałów podłogowych zaliczamy płytki ceramiczne, materiały klinkierowe (cegły i płytki), asfalt kwasoodporny oraz betony żywiczne. Kwasoodporne materiały podłogowe w postaci płytek muszą być uszczelniane, a nawet w wielu wypadkach również układane na zaprawach lub kitach kwasoodpornych,

W posadzkach powinny być przewidywane dodatkowe specjalne izolacyjne warstwy uszczelniające w celu uzyskania większej gwarancji należytego zabezpieczenia stropu przed zniszczeniem. Rozwiązanie posadzki kwasoodpornej powinno być zaprojektowane przez specjalistów, gdyż zależy ono od wielu czynników związanych z warunkami użytkowania danego budynku i poszczególnych jego pomieszczeń, Dokumentacja techniczna powinna zawierać dokładne rysunki robocze i opis wykonania robót wraz z charakterystyką materiałów. Podane tu zostaną jedynie przykłady posadzek kwasoodpornych, ilustrujące podstawowe prawidła wykonania robót.