Materiały na posadzki kwasoodporne - kontynuacja

 
 

Kity kwasoodporne typu KW i KDB-110 na żywicach syntetycznych Kity te są dostarczane w postaci dwóch oddzielnie opakowanych składników: ciekłego, stanowiącego roztwór żywicy syntetycznej fenolowo- formaldehydowej, oraz składnika suchego, stanowiącego wypełniacz mineralny z dodatkiem aktywatora.

Kit przygotowuje się przez dokładne zmieszanie obu składników bezpośrednio przed użyciem. Kit KW miesza się w stosunku 1 : 2,5 (ciężarowo), tzn. 1 cz. żywicy na 2,5 cz. wypełniacza. Kit KDB-110 miesza się w stosunku 1 : 2.

Roztwór żywicy wlewa się wolno do naczynia z wypełniaczem i dokładnie miesza aż do uzyskania jednorodnej masy. Wiązanie kitu następuje po upływie 60 minut na skutek zachodzącej reakcji chemicznej. Koniec wiązania powinien nastąpić nie później niż po upływie 10 godzin.

Kity epoksydowe (Epidian 430). Są to kity dwuskładnikowe, dostarczane w oddzielnych opakowaniach. Składnik podstawowy jest mieszaniną ciekłej żywicy epoksydowej Epidian 4 z wypełniaczem mineralnym, w postaci szarej gęstej pasty. Drugim składnikiem jest utwar- dzacz poliamidowy (do kitu Epidian 430 - Utwardzacz T), stanowiący żółtawą klarowną ciecz o przykrym, charakterystycznym zapachu.

Kit epoksydowy Epidian 430 przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez dokładne zmieszanie obydwu składników w proporcji podanej przez producenta, tj. na 1 kg składnika A ok. 50 g Utwardzacza T. Kit należy zarabiać niewielkimi porcjami przewidzianymi do użycia w ciągu 1 godziny w naczyniach ocynkowanych, emaliowanych, porcelanowych lub polietylenowych.

Kit utwardza się na zimno wskutek reakcji chemicznej między żywicą a utwardzaczem. Żywotność kitu (po zarobieniu) wynosi 40-i- 4“ 120 minut w temperaturze 20°C. Czas utwardzania się kitu w temperaturze ok. 20°C wynosi 2,5-i-6 godzin.