Warunki przystąpienia do robót - posadzki kwasoodporne

 
 

Posadzki kwasoodporne wymagają równego i mocnego podłoża, którym przeważnie jest podłoże betonowe na gruncie lub strop żelbetowy. Powierzchnia betonu powinna być zabezpieczona przez ułożenie warstwy izolacyjnej przed ewentualnym przesiąknięciem kwaśnych substancji oraz szkodliwym działaniem kitów chemoodpornych. Rodzaj tej izolacji powinien być określony dokładnie w projekcie. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem podłoża jest powłoka asfaltowa. W tym celu na powierzchni podłoża lub stropu wykonuje się warstwę wyrównawczą (gładź) z zaprawy cementowej, którą po stwardnieniu (a więc nie wcześniej niż po upływie 4-5 tygodni) powleka się roztworem asfaltowym do gruntowania 2- lub 3-krotnie, nakładając każdą warstwę po wyschnięciu warstwy poprzedniej, tj. po upływie 24 godzin.

Projekt może przewidywać inny sposób wykonania izolacji, np. przez ułożenie warstwy papy lub juty asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, ułożenie folii poliizobutylenowej, folii izolacyjnej z PCW itp. - w zależności od stopnia zagrożenia substancjami chemicznymi.

W niektórych wypadkach może być zastosowane fluatowanie powierzchni betonu, tj. dwukrotne nasycenie roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku itp. Preparaty te występują na rynku pod nazwą fluatów i stosować je należy wg przepisu podanego przez producenta.

Materiały podłogowe powinny być bardzo starannie przesortowane. Należy odrzucić materiały uszkodzone. W okresie zimowym materiały powinny być przechowywane w magazynach ogrzewanych, przynajmniej w ciągu kilku dni przed układaniem. Do układania należy używać materiałów suchych i oczyszczonych z kurzu. Płaszczyzny płytek podłogowych, które mają być układane lub uszczelniane za pomocą kitów chemoodpornych nie mogą być zbyt gładkie, a szczególnie nie mogą być pokryte szkliwem. Powierzchnie te należy przed przystąpieniem do robót zeszlifować na tarczy szlifierskiej. Przy wykonywaniu robót z zastosowaniem kitów chemoodpornych temperatura pomieszczeń powinna wynosić nie mniej niż +15°C.