Wykonanie robót - posadzki kwasoodporne cz. III

 
 

Przy stosowaniu kitów kwasoodpornych KW i KDB-110, w‘wy- podku gdy płytki zostały ułożone na kicie krzemianowym, zaleca się przetarcie spoin 10-proeentowym roztworem kwasu solnego w spirytusie metylowym. Czynność tę należy wykonywać w okularach i rękawicach ochronnych. Następnie spoiny należy wysuszyć ręczną suszarką elektryczną lub sprężonym powietrzem oraz zagruntować za pomocą cienkiego pędzla rzadkim kitem sporządzanym z żywicy i suchego składnika w stosunku 1,5-5-1.

Po lekkim stwardnieniu warstewki gruntu spoiny należy szczelnie wypełnić kitem o normalnej konsystencji, a następnie wygładzić stalową kielnią do spoinowania, maczaną w ciekłym składniku kitu (żywicy). Spoinowanie należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie zabrudzić powierzchni płytek. W wypadku zabrudzenia przed stwardnieniem kitu miejsca zabrudzone należy zetrzeć ostrożnie szmatką zwilżoną w alkoholu metylowym. Czynności te należy wykonywać w rękawicach ochronnych.

W wypadkach bardzo ostrego zagrożenia posadzki działaniem kwasów, płytki układa się na kicie chemoodpornym syntetycznym (rys. 6-14). Grubość warstwy kitu powinna wynosić 5 mm. Boki i powierzchnia dolna płytek powinny być przed układaniem zagruntowane rzadkim kitem syntetycznym o stosunku żywicy do wypełniacza 1,5:1. Zagruntowaną płytkę dociska się do poprzedniej, wyciskając kit ze spoiny tak, aby nastąpiło całkowite jej wypełnienie, przy grubości spoiny ok. 2 mm. Przed stwardnieniem należy ściąć nadmiar kitu wyciśniętego ze spoiny i wygładzić ją.