Badania przy odbiorze posadzek z drewna

 
 

- Badania te obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem,

- b) wyglądu zewnętrznego,

- c) prawidłowości powierzchni,

- d) szczelności ułożenia elementów posadzki,

- e) wykończenia posadzki.

W każdym pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z materiałów tego samego rodzaju, klasy i gatunku. Posadzki z płyt i deszczułek układanych na lepiku lub klejach powinny być dokładnie związane z podkładem. Sprawdzenie związania z podkładem przeprowadza się przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem. Rzędy płyt lub deszczułek powinny przebiegać równolegle do jednej ze ścian, jeżeli projekt nie przewidywał inaczej (np. skośnie pod kątem 45°).

W odniesieniu do posadzki z desek układanych na legarach - legary powinny być równoległe do siebie i dokładnie przylegać do podkładu. Deski powinny być układane prostopadle do ściany okiennej. Powinny być jednej szerokości.

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą. Badanie poziomu posadzki odbywa się za pomocą 2-metrowej łaty,drewnianej przykładanej w dowolnym miejscu posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki nie powinien wynosić więcej niż 2 mm (posadzki z kostki drewnianej - niż 5 mm). Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu (badane łatą i poziomnicą) nie powinno być-większe niż ±5 mm na całej długości podłogi. Elementy posadzki (deszczułki, płyty, deski) powinny być ułożone szczelnie. Największa szerokość szczelin wynosi w posadzkach z:

- płyt mozaikowych i deszczułek 0,3 mm

- desek, płyt klejonych 0,5 mm

- płyt pilśniowych 1 mm

- kostki brukowej drewnianej 5 mm

Posadzki z drewna powinny być wykończone listwami podłogowymi. Listwy powinny całkowicie przylegać do ścian i powierzchni posadzek, a główki gwoździ powinny być zrównane z powierzchnią licową listew. Powierzchnia posadzki powinna być odpowiednio wygładzona:

- przy posadzce z płyt mozaikowych, desek i płyt klejonych warstwowych - przez oszlifowanie (cyklinowanie jest niedopuszczalne),

- przy posadzce z deszczułek - przez cyklinowanie lub oszlifowanie,

- przy posadzce z desek iglastych - przez ostruganie.

Posadzki z płyt mozaikowych, desek i płyt klejonych warstwowych powinny być pokryte dwukrotnie lakierem chemoutwardzalnym. Posadzki z deszczułek powinny być lakierowane (lub pastowane i froterowane). Posadzki z desek lub płyt pilśniowych powinny być wykończone wg wskazówek w projekcie.