Badania przy odbiorze posadzek z tworzyw sztucznych

 
 

- Badania obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem,

- b) prawidłowości powierzchni,

- c) szerokości i prostoliniowości spoin,

- d) wykończenia posadzki,

- e) jednolitości barwy wykładzin.

Posadzki z płytek, wykładzin lub mas szpachlowych powinny wykazywać całkowite związanie z pokładem. Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstających brzegów arkuszy lub płytek.

Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków. Łata długości 2 mm przyłożona w dowolnym miejscu posadzki nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 0,5 mm. Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne zgrubienia lub wgłębienia spowodowane niedostatecznym wygładzeniem lub oczyszczeniem podkładu, ewentualnie nierównomiernym rozprowadzeniem kleju.

Szerokość spoin nie powinna być większa niż 1 mm między płytkami i 0,5 mm między arkuszami. Spoiny powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin wynosi nie więcej niż 1 mm na 1 m oraz 3 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki powinny być wykończone listwami z PCW, które powinny całkowicie przylegać do ścian i być trwale z nimi związane. Posadzki z płytek i wykładzin powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń oraz zaciągnięte pastą emulsyjną i froterowane.

W danym pomieszczeniu posadzka nie powinna wykazywać większych różnic w odcieniu barwy poszczególnych płytek lub arkuszy. Zgodność wykonania zaprojektowanego wzoru posadzki i dobór barw sprawdza się z rysunkami wykonawczymi i uzgodnionymi próbkami materiału.