Remont posadzek z drewna

 
 

Posadzki z drewna ulegają zniszczeniu przez naturalne zużycie lub przez działanie grzyba domowego, wygryzanie przez owady, gnicie. Naturalne zużycie nie jest jedynie wynikiem ścierania się posadzki w trakcie jej użytkowania. Znacznie większe szkody wyrządza bowiem cyklinowanie i wiórkowanie posadzek, a więc doprowadzenie ich do czystości i estetycznego wyglądu.

Konieczność cyklinowania posadzek deszczułkowych wynika z faktu, że przy dotychczasowej technice konserwacji posadzek metodą nasycania pastami woskowo-terpentynowymi, co pewien czas trzeba myć zanieczyszczoną pastą powłokę przy użyciu rozpuszczalników organicznych (np. benzyny). W czasie zmywania jednak brudna warstwa pasty ulega rozpuszczeniu i częściowo wnika w pory drewna. Powoduje to, że posadzka traci swój pierwotny wygląd. Dla jego odzyskania nie ma niestety innego sposobu jak usunięcie nasyconej brudem warstewki drewna (przez cyklinowanie).

Posadzki z desek ulegają zniszczeniu głównie przez zmywanie, w czasie którego rozmiękczone włókna drewna ulegają wyrwaniu przez szorowanie szczotkami, a nawet wiórkami stalowymi.

Nowoczesne sposoby konserwacji posadzek drewnianych przez powlekanie specjalnymi lakierami zapobiegają przedwczesnemu niszczeniu tych posadzek.

Jeszcze większe szkody wyrządza działanie grzyba domowego. Jest to spowodowane w głównej mierze zmywaniem posadzek wodą i szczególnie dotkliwie szkodzi posadzkom z desek. Grzyb domowy ma wtedy idealne warunki rozwoju: wilgotność i korzystną temperaturę otoczenia w ogrzewanych budynkach. Nie tylko jednak zawilgocenie posadzek przez zmywanie (lub wady instalacji) jest przyczyną rozwoju grzyba domowego. W szeregu wypadków główną przyczyną jest wadliwa konstrukcja podłogi, brak lub niewłaściwie wykonana izolacja przeciwwilgociowa, brak izolacji paroszczelnej (jeżeli jest ona konieczna) oraz brak wentylacji przestrzeni podpodłogowych, w wypadku gdy legary podłogowe leżą na stropie lub brak wentylacji stropu drewnianego w budynkach niepodpiwniczonych. Jedną więc z ważniejszych czynności przy konserwacji posadzek z drewna jest stała kontrola stanu technicznego posadzki na okoliczność zagrzybienia. Stwierdzenie obecności grzyba (w postaci np. szarawych nalotów, nitek pleśni, oznak rnurszenia itp.) wymaga natychmiastowego działania. Działanie to powinno polegać przede wszystkim na usunięciu źródła zawilgocenia, zapewnieniu wentylacji przestrzeni podpodłogowej i wysuszenia podłogi. Likwidacja zagrzybienia wymaga jednak zdjęcia posadzki, wymiany elementów uszkodzonych przez grzyb i dokładnego nasycenia drewna preparatami grzybobójczymi (wszystkich płaszczyzn z wyjątkiem użytkowej). Roboty odgrzybieniowe powinny być przeprowadzone na podstawie instrukcji opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej.