Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych na starej drewnianej podłodze

 
 

Podejmując decyzję wykonania posadzki z tworzyw sztucznych na starej posadzce drewnianej, należy zdawać sobie sprawę, że ulegają radykalnej zmianie stosunki wilgotnościowe panujące w obrębie podłogi. Jeżeli bowiem posadzka z desek jest przepuszczalna dla wilgoci (rys. 8-1), to pokrycie jej wykładziną z tworzyw sztucznych wprowadza pa- roszczelną przegrodę (rys. 8-2), powodującą skraplanie się wilgoci w deskach i ich paczenie się (rys. 8-3). W ten sposób można spowodować powstanie idealnych warunków dla rozwoju grzyba domowego i doprowadzić do całkowitego zniszczenia podłogi. Z tego względu należy z wielką ostrożnością podchodzić do pokrywania posadzek drewnianych wykładzinami z tworzyw sztucznych - szczególnie wtedy, gdy posadzki są położone na stropach nad piwnicami, kuchniami lub na podkładach leżących na gruncie. Jeszcze większa przezorność jest konieczna, gdy dotyczy to starych budynków, co do których istnieje obawa, że izolacje przeciwwilgociowe mogą być już mało skuteczne lub może ich nie być. W każdym zaś wypadku należy sprawdzić, czy istnieje wentylacja przestrzeni podpodłogowej, a jeżeli jej nie ma - należy wykonać otwory wentylacyjne zapewniające cyrkulację powietrza pod podłogą (rys. 8-4).

Wykonanie pokrycia płytami pilśniowymi lub materiałami z tworzyw sztucznych powinno być zgodne z zasadami podanymi w rozdz. 4 i 5. Istnieje również możliwość ułożenia na starej posadzce z drewna - nowej posadzki z płyt mozaikowych (patrz p. 4.1), jeżeli podniesienie poziomu podłogi o ok. 8 mm jest możliwe.