Remont posadzek z tworzyw sztucznych

 
 

Posadzki z płytek (PCW lub gumy) naprawia się przez wymianę płytek uszkodzonych lub startych. Łatwość naprawy tego rodzaju posadzek jest ich wielką zaletą. Z tego też względu powinny one być stosowane wszędzie tam, gdzie posadzka narażona jest w niektórych miejscach na szczególnie intensywne ścieranie (np. w zakładach fryzjerskich, sklepach, hallach wejściowych). Wówczas płytki w miejscach szybciej ulegających ścieraniu (np. przy drzwiach, przy fotelach fryzjerskich) wymienia się na nowe. Mianowicie po usunięciu uszkodzonych płytek usuwa się warstewkę kleju i na oczyszczonym podkładzie przykleja nowe płytki.

Znacznie kłopotliwsza sytuacja ma miejsce w wypadku remontu posadzek z wykładzin z PCW lub gumy. Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest całkowita wymiana posadzki, co oczywiście jest uzasadnione w wypadku znacznego zużycia materiału. Miejscowe uszkodzenia powinny być zlikwidowane przez wycięcie fragmentu wykładziny i wklejenie na to miejsce nowego kawałka. Technika takiego łatania posadzki jest analogiczna do opisanej w p. 5.2 techniki intarsjo- wania. Jeżeli dobrany zostanie odpowiedni kolor i kształt łaty, posadzka może zyskać na wyglądzie przez wprowadzenie dodatkowego motywu dekoracyjnego.

Posadzki z tworzyw mineralnych najtrudniej jest uzupełniać tymi samymi materiałami. W wypadku posadzek z płytek należy usunąć zniszczone płytki i na ich miejsce osadzać nowe. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo dobrania barwy płytek w takim stopniu, aby nie różniły się od pozostałych,

Bardziej zniszczone posadzki z tworzyw mineralnych, a szczególnie bezspoinowe (lastrykowe, estrichgipsowe, skalodrzewne) należy potraktować raczej jako podkłady i na nich ułożyć posadzką z tworzyw sztucznych (rozdz. 5), jeżeli warunki użytkowania pomieszczenia na to pozwalają.