Renowacja powłok lakierowych

 
 

Powłoka lakierowa na posadzkach z drewna lub z mas POW ulega zarysowaniu i ścieraniu w miejscach narażonych na intensywniejszy ruch. Aby utrzymać techniczną wartość powłoki oraz dobry wygląd, należy od czasu do czasu (w miarą stwierdzania uszkodzeń) uzupełnić ją przez ponowne powleczenie lakierem. Wykonanie takiej powłoki jest tak proste, że każdy użytkownik może we własnym zakresie ją wykonać.

Najważniejszy przy renowacji powłoki lakierowanej jest warunek całkowitego usunięcia nawet śladów pasty woskowej, jeżeli posadzka była pastowana i froterowana. Miejsce przeznaczone do lakierowania powinno być uprzednio oczyszczone ciepłą wodą z mydłem (przy użyciu nawilżonych szmat), a po wyschnięciu dodatkowo przetarte szmatą zwilżoną benzyną. Przed lakierowaniem należy również starą powłokę lakierowaną przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.

Lakier należy użyć wg przepisu podanego na opakowaniu. Do bieżącego uzupełnienia powłoki lakierowej należy używać nieco rzadszych lakierów, dodając rozcieńczalnika odpowiedniego dla danego lakieru,

Do czasu rozpoczącia produkcji specjalnych preparatów do konserwacji powłok lakierowych należy używać lakieru chemoutwardzalnego (np. Chemolaku), który w potrzebnej ilości należy odmierzyć do oddzielnego naczynia szklanego, dodać 15% utwardzacza (kupuje się go wraz z lakierem) i ok. 5% rozcieńczalnika do wyrobów chemoutwar- dzalnych. Cienką warstwą lakieru należy pokryć całą posadzką lub tylko wytarte miejsca. Resztą lakieru i utwardzacza należy pozostawić do następnego zabiegu konserwacyjnego, zamykając szczelnie opakowania.