BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY ROBOTACH PODŁOGOWYCH

 
 

Przy robotach podłogowych wchodzą w rachubą następujące czynniki wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy:

- a) używanie narzędzi o napędzie elektrycznym,

- b) posługiwanie się materiałami łatwo palnymi,

- c) przebywanie w atmosferze par rozpuszczalników organicznych.

Obsługa narzędzi z napędem elektrycznym wymaga dokładnego za- poznania się z ich działaniem, sposobem włączania do sieci oraz sposobem uziemienia aparatu przed włączeniem do sieci. Uziemienie aparatu elektrycznego jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pracy ze względu na to, że w wypadku uszkodzenia silnika może nastąpić poprzez jego obudowę porażenie prądem elektrycznym. Robotnik obsługujący urządzenia elektryczne powinien pracować w obuwiu gumowym. Jakakolwiek kontrola aparatu, jego czyszczenie, przenoszenie, powinny odbywać się po odłączeniu aparatu z sieci. Przy czyszczeniu maszyn elektrycznych (np. szlifierek) należy chronić silnik przed zamoczeniem. Zabronione jest czyszczenie szlifierek przy użyciu wody z węża.

Materiałami łatwo palnymi w robotach podłogowych są głównie lepiki, kleje i kity. Kleje na rozpuszczalnikach organicznych (np. kleje kauczukowe) są szczególnie niebezpieczne, gdyż po rozsmarowaniu na znacznych powierzchniach wydzielają duże ilości par, które wraz z powietrzem tworzą mieszanki wybuchowe. Przy używaniu więc lepików na zimno, klejów na rozpuszczalnikach organicznych oraz samych rozpuszczalników (np. benzyny) do zmywania posadzek - warunkiem bezpieczeństwa pracy jest nadzwyczajna ostrożność z ogniem.