Znaczenie i rola okładzin

 
 

Okładziny są elementem wykończenia wewnętrznego budynku i ich znaczenie należy rozpatrywać z punktu widzenia techniczno-użytko- wego oraz estetycznego. Okładziny mają przede wszystkim na celu nadanie powierzchniom przegród budowlanych takich właściwości, aby czynniki występujące w toku użytkowania budynku, jak np. możliwość zawilgocenia, zabrudzenia, działań mechanicznych itp., nie pogarszały ich właściwości technicznych i wyglądu estetycznego.

W wykończeniu o przeciętnym standardzie ogranicza się ze względów ekonomicznych stosowanie okładzin tylko do tych części ścian, które narażone są na bezpośrednie działanie użytkowe. Są to zazwyczaj dolne partie ścian (do wysokości 1,30 m) w pomieszczeniach sanitarnych, dookoła zlewozmywaków w kuchniach itp.

W niektórych wypadkach - obok względów technicznych - znacznie wyższe wymagania użytkowe zmuszają do stosowania okładzin na powierzchniach całych ścian. Dotyczy to szczególnie takich pomieszczeń, w których względy użytkowe wymagają częstego zmywania ścian lub dezynfekcji (np. kuchnie zbiorowego żywienia, sklepy mięsne, przetwórnie środków spożywczych, zakłady farmaceutyczne, niektóre pomieszczenia w zakładach służby zdrowia jak np. sale operacyjne, gabinety zabiegowe itp.).

„ Rozszerzenie zakresu stosowania okładzin w budynku stanowi wyraz wyższego standardu jego wykończenia, często też uzasadniane jest potrzebami charakteru dekoracyjnego lub reprezentacyjnego.

W dotychczasowej praktyce budowlanej okładziny nadawały wykończeniu budynku w pewnym stopniu charakter ekskluzywny. Wynikało to z faktu znacznego zróżnicowania zarówno jakości jak i cen materiałów do zwykłego wykończenia ściany (np. tynk i farba klejowa lub wapienna) w porównaniu do jakości techniczno-użytkowej i cen okładzin tradycyjnych (np. płytek fajansowych szkliwionych, piytek ceramicznych - terakoty, drewna).