Uprzemysłowienie robót wykończeniowych

 
 

Uprzemysłowienie robót wykończeniowych prowadzi do konieczności podniesienia jakości technicznej i trwałości zastosowanych materiałów, co nie może pozostać bez wpływu na stronę ekonomiczną produkcji budowlanej. Podniesienie kosztów wykończenia elementów budynku, związane z koniecznością użycia materiałów nadających się do zastosowania w technologiach fabrycznych, rekompensuje się uzyskaniem wyższego standardu wykończenia, wyższej trwałości i większej wygody użytkowej.

Technologia fabrycznego wykończenia elementów budynku a także wprowadzenie nowych materiałów wykończeniowych typu okładzinowego stawia produkcję budowlaną przed nowym problemem - wzornictwa przemysłowego. Materiały te dają możliwość dysponowania niemal nieograniczoną paletą barw, wzorów i faktur powierzchni. Ich stosowanie, szczególnie gdy budynki będą wznoszone dla anonimowego odbiorcy, wymagać będzie precyzyjnych projektów robót wykończeniowych dla zapewnienia prawidłowego pod względem fizjologicznym i estetycznym doboru barw, wzorów i faktur materiałów. Typizacja elementów będzie musiała również objąć problematykę wzornictwa i estetyki zestawów. Wzornictwo przemysłowe jest już sprawą bezspornej konieczności we wszystkich działach przemysłu. Dla budownictwa jest to problem nowy. Występował on co prawda dotąd, jednak szczupłość możliwości wzorniczych doprowadziła do powstania schematów przyzwyczajeń, dotyczących kolorystycznego rozwiązywania wnętrz przeciętnych budynków. Niska trwałość zastosowanych materiałów obniżała odpowiedzialność decyzji (głównie rzemieślnika malarza) za dobór barw, które użytkownik stosunkowo niewielkim kosztem mógł zmienić według swojego uznania i smaku.

W wypadku nowoczesnych technologii wykończeniowych i stosowania nowych materiałów decyzje o doborze barw i wzorów będą musiały opierać się na naukowych podstawach, uwzględniających właściwości fizycznego i psychologicznego oddziaływania barw oraz na sztuce estetycznego kształtowania wyrazu wnętrz poszczególnych pomieszczeń budynków a także plastyki ich zewnętrznych wykończeń.