Ogólny podział okładzin

 
 

Pod pojęciem okładziny rozumieć należy rozwiązanie materiałowo- konstrukcyjne, które uzyskuje się przez nałożenie gotowego materiału wykończeniowego na surowy element budynku i trwałe umocowanie go za pomocą kleju, zaprawy, wkrętów itp. W porównaniu do techniki okładzinowej inne techniki wykończeniowe, jak np. malarska, tynkarska, różnią się tym, że istotą procesu nie jest połączenie dwóch oddzielnych materiałów za pomocą trzeciego (raur z płytką fajansową za pomocą zaprawy), lecz nałożenie na jeden materiał warstwy innego materiału, np. farby, tynku szlachetnego itp. Okładziny stosowane w budownictwie można podzielić:

- a) ze względu na rodzaj materiału - na okładziny z:

- drewna (boazeria),

- materiałów drewnopochodnych (płyty pilśniowe, tapety),

- tworzyw sztucznych (płytki, płyty, folie),

- materiałów mineralnych (kamiennych, ceramicznych, szkła, itp.),

- metali (blach aluminiowych, stalowych itp.),

- materiałów włókienniczych (tkanin)

- b) ze względu na postać materiałów - na okładziny z:

- płytek,

- płyt,

- arkuszy, .

- taśm

- c) ze względu na główną rolę użytkową - na okładziny:

- dekoracyjne,

- dekoracyjno-ochronne (przeciwko wilgoci eksploatacyjnej, zabrudzeniu, uderzeniom, zarysowaniom, przenikaniu dźwięków itp.),

- ochronne (okładziny chemoodporne, ogniochronne itp.).

Okładziny z drewna

Okładziny z drewna, zwane boazeriami, były stosowane już w średniowieczu. Zadaniem ich jest zapewnienie pomieszczeniom przytulno- ści, zapewnienie powierzchni ściany tzw. ciepła dotyku oraz zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami.

Boazerie wykonuje się na całej powierzchni ścian lub do pewnej wysokości, którą zazwyczaj wyznacza linia parapetów okien, względnie współzależność z meblami. W wypadku możliwości swobodnego podziału ściany najwłaściwszą wysokość boazerii należy ustalać na zasadzie tzw. złotego podziału.

Okładziny z drewna wykonuje się również na sufitach, szczególnie w razie potrzeby ich ukształtowania w formie dekoracyjnej powały lub kasetonów. Okładziny z drewna wykonywane są zawsze na podstawie projektu. Powinien on określać wymiary, konstrukcję, sposób mocowania oraz rodzaj wykończenia. Okładziny z drewna na ścianach można podzielić na:

- cokoły,

- boazerie płycinowe,

- boazerie listwowe.

Do wykonania boazerii stosuje się tarcicę liściastą lub iglastą klas I-i-III. Wymagania techniczne dla materiałów są analogiczne jak dla stolarki meblowej wykańczanej bezbarwnymi powłokami lakierniczymi. Są to najwyższej jakości materiały drzewne. Z tego względu boazerie są najdroższym rozwiązaniem okładzin. W celu obniżenia kosztów stosuje się niektóre elementy boazerii z drewna gorszej jakości oklejanego fornirem.

Do wykonania boazerii używa się typowych narzędzi stolarskich. Elementy boazerii przygotowuje się w warsztatach stolarskich, a następnie montuje się w budynku.

Pomieszczenia przeznaczone do wykończenia boazeriami powinny być suche. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 65%. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 2,5% ciężarowo.