Narzędzia i sprzęt - Okładziny z płyt pilśniowych

 
 

Przy wykonywaniu robót okładzinowych z płyt pilśniowych stosuje się następujące narzędzia do obróbki płyt:

- piły tarczowe lub taśmowe ze stali narzędziowej szybkotnącej z zębami z węglików spiekanych,

- wiertarki, ,

- szlifierki do drewna,

- pilniki-tarniki.

Ponadto mają zastosowanie narzędzia i sprzęt normalnie używane przy robotach stolarskich. Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt pilśniowych lakierowanych lub laminowanych powinny być zakończone roboty budowlane i instalacyjne. Temperatura pomieszczenia powinna być w miarę możliwości zbliżona do normalnej temperatury jego użytkowania, przy czym powinna wynosić co najmniej 5°C. Podłoża, na któ- ryeh mają być wykonywane okładziny, powinny być suche. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 2,5% ciężarowo. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 75%. Istnieje kilka metod wykonania okładzin z płyt pilśniowych:

- a) na wkręty do kołków osadzonych w ścianie lub do listew przybitych do kołków,

- b) przez przyklejenie do listew drewnianych przymocowanych do ściany,

- c) przez przyklejenie bezpośrednio do ściany,

- d) przez przyklejenie do ściany z zastosowaniem przekładek elastycznych w postaci pasków filcu, spienionego poliuretanu itp.

Przygotowanie płyt. Przed rozpoczęciem robót płyty powinny być przez 48 godzin przechowywane w pomieszczeniach, w których mają być wbudowane. Płyty powinny być ułożone na płask, w stosie, parami ułożonymi licowymi stronami do siebie. Strony lewe powinny być uprzednio zwilżone wodą. Ma to na celu podniesienie wilgotności płyt, aby zwiększyły swoje wymiary i kurczyły się już po umocowaniu. Wówczas nastąpi naprężenie się płyty. W przeciwnym wypadku, tj. po zamocowaniu zbyt suchej płyty, mogą pod wpływem wzrostu jej wilgotności nastąpić wybrzuszenia, dyskwalifikujące wykonaną okładzinę.