Okładziny papierowe (tapety) cz. II

 
 

Dziś technika tapetowania jest na świecie w stanie bujnego rozwoju. Wpływają na to następujące czynniki:

- 1. Produkcja tapet uległa daleko idącym ulepszeniom. Dotyczyły one w pierwszym rzędzie udoskonalenia surowego papieru tapetowego i wykończenia jego powierzchni, doboru nowoczesnych spoiw na powłoki nadające tapetom barwę i wzór oraz środków podnoszących odporność tapet na zmywanie. Postęp na odcinku jakości techniczno- -użytkowej tapet został spowodowany głównie dzięki wykorzystaniu tworzyw sztucznych (np. polioctanu winylu, alkoholu poliwinylowego, dyspersji polimetakrylowych, pochodnych celulozy itp.). Dzięki rozwojowi techniki poligraficznej wzornictwo tapet osiągnęło niebywałe rozmiary imponując bogactwem odmian barw, wzorów i faktur. Dążąc do uproszczenia technologii tapetowania produkuje się za granicą od kilku lat nowe odmiany tapet zaopatrzone fabrycznie w powłokę kle. ju, wymagające jedynie zanurzenia w wodzie przed przyklejeniem.

- 2. Tapetowanie jest procesem szybszym niż wykończenie przez malowanie. Jest to również proces suchy, operujący prefabrykatem wykończenia budynku. Te względy decydują o wyższości techniki tapetowania nad techniką malowania, szczególnie w budynkach wznoszonych metodami uprzemysłowionymi. Tapetowanie jest również procesem czystym i organizacyjnie łatwiejszym w wypadku robót remontowych.

Wydajność pracy wykwalifikowanego tapeciarza wynosi - zależnie od warunków pracy i rodzaju tapety - 15(K-250 m2 wytapetowanej powierzchni w ciągu ośmiu godzin.

- 3. Tapety poprawiają wartości techniczne ściany, zmniejszając jej przewiewność, poprawiają właściwości cieplne i akustyczne i zapewniają przyjemną w dotyku powierzchnię. Powyższe względy zmuszają do szybkiego rozwinięcia przemysłu nowoczesnych tapet i im podobnych innych materiałów okładzinowych w Polsce. W ślad za tym wzrastać będzie szybko zapotrzebowanie na specjalistów robót okładzinowych wykonywanych metodą tapetowania. Specjalność ta wyrosła już w innych krajach do rangi osobnego zawodu budowlanego.