Materiały, wybarwienia i wzory - okładziny papierowe

 
 

- Dobór materiałów należy rozpatrywać w dwóch aspektach:

- a) jakości technicznej, '

- b) wybarwienia, wzoru i faktury.

Jakość techniczna tapet zależna jest przede wszystkim od jakości papieru, ciężaru jego metra kwadratowego (gramatury) oraz sposobu wykończenia. Papier użyty do produkcji tapet powinien być dostatecznie gęsty, aby pod wpływem zawilgocenia klejem nie wykazywał nadmiernego rozmiękania i rozszerzalności. W przeciwnym razie po wyschnięciu naklejonej tapety wystąpi zbyt duży skurcz, który może spowodować pęknięcia. Pewną miarą jakości papieru tapetowego jest jego gramatura. Tapety niskiej jakości są produkowane z papieru o gramaturze 40 g/m2, średniej - 80 g/m2, natomiast wyższego gatunku - 120 g/m2. O jakości tapety nie decyduje jedynie ciężar papieru, lecz również jego struktura, rodzaj surowca, metoda produkcji itp.

Wykończenie tapety powinno zapewniać dostateczną odporność na światło. To wymaganie jest szczególnie ważne, ponieważ odbarwianie się tapet pod wpływem światła jest jedną z głównych przyczyn niechętnego ich stosowania. Występują- bowiem bardzo duże różnice barwy między oświetloną powierzchnią ścian a częściami zasłoniętymi (np. obrazami, szafami itp.) tak, że przesunięcie mebli czy obrazów staje się praktycznie niemożliwe bez jednoczesnej zmiany tapet. Aktualne wymagania określają, że odporność tapet na działanie światła powinna wynosić co najmniej 6° wg ośmiostopniowej skali niebieskiej.

Powierzchnie pokryte tapetą powinny być gładkie, równe i czyste. Barwa i wzór tapety powinny być jednolite w całym pomieszczeniu. Na powierzchni tapety nie powinny być widoczne nierówności podłoża, a także nie powinny występować pęcherze, fałdy, zmarszczenia, plamy itp. defekty.

Każdy bryt tapety powinien być całą powierzchnią przyklejony do podłoża, a krawędzie powinny być prostoliniowe i pionowe. Niedopuszczalne jest stosowanie brytów tapet, składających się z kilku odcinków (sztukowanie).

Odchylenie krawędzi tapety od pionu nie powinno przekraczać 3 mm na całej wysokości pomieszczenia. Górny brzeg tapetowanej płaszczyzny powinien stanowić linię prostą i poziomą.