OKŁADZINY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

 
 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia weszły szeroko do praktyki budowlanej liczne materiały z tworzyw sztucznych, które szczególnie przy robotach wykończeniowych wykazały dużą przydatność. Materiały te wzbogaciły dotychczasowy asortyment materiałów okładzinowych. Dzięki wprowadzeniu coraz to nowych materiałów technika okładzinowa, która dotąd miała stosunkowo ograniczony zakres w masowym budownictwie, nabiera coraz większego znaczenia. Związane jest to z faktem, że technika ta, dzięki szerokim możliwościom materiałowym i technologicznym, umożliwia wprowadzenie istotnego postępu w kierunku uprzemysłowienia robót wykończeniowych. Technika okładzinowa, dysponująca nowymi materiałami z tworzyw sztucznych, może rozwiązać problem fabrycznego wykończenia elementów budowlanych i z tego względu godna jest najwyższej uwagi przemysłu budowlanego.

Tworzywa sztuczne mogą zapewnić bardzo szeroki asortyment gotowych materiałów w różnej postaci: płytek, płyt, listew profilowanych, arkuszy itp., a także materiałów o charakterze półfabrykatów (mas, powłok itp.), które dopiero po nałożeniu na element budowlany i stwardnieniu (wyschnięciu) dają okładzinę. Stąd - nowoczesna technika okładzinowa wkracza w pewnym stopniu w zakres technik ma- larsko-lakierniczych.

W tablicy 12-1 podano ogólną systematykę materiałów z tworzyw sztucznych do celów okładzinowych. Okładziny z tworzyw sztucznych - w przeciwieństwie do okładzin z materiałów tradycyjnych - zapewniają możliwość uzyskania nieograniczonej liczby odmian ze względu na barwę, wzór i fakturę powierzchni. Ma tu bowiem zastosowanie technika drukarska, która umożliwia wyprodukowanie okładzin z dowolnym wzorem, jak np. wierną imitacją różnych gatunków drewna, kamieni, tkanin itp. Pomijając sprawę celowości stosowania wzorów imitujących materiały tradycyjne, co może budzić odczucia pewnej „nieszczerości” architekto- niczno-plastycznej, fakt, że współczesna technika dysponuje tak doskonałymi środkami realizacyjnymi daje przeświadczenie o skali możliwości wzornictwa przemysłowego w tej dziedzinie.

Okładziny z tworzyw sztucznych mają szereg bardzo ciekawych i korzystnych właściwości techniczno-użytkowych, do których należy zaliczyć odporność na wpływy wilgoci i czynniki chemiczne, możliwość uzyskania mikroporowatości umożliwiającej dyfuzję pary wodnej przez okładzinę lub niemal doskonałej szczelności okładziny. Odporność na