Okładziny z arkuszy z PCW

 
 

Płyty twarde z PCW. Są to płyty produkowane zazwyczaj metodą wytłaczania. Szerokość płyty w zależności od szerokości dyszy wytłaczarki wynosi do 1,40 m, grubość płyt 1-i-3 mm. Płyty mogą być barwione na dowolne kolory. Powierzchnia płyt jest gładka. Można ją jednak odpowiednio rozwinąć przez prasowanie płyt metodą próżniową przy zastosowaniu matryc. Przykłady płyt formowanych próżniowo ilustrują rys. 12-7 i 12-8.

Płyty wielowarstwowe z PCW. Są to płyty, które powstają przez sprasowanie kilku warstw folii z PCW. Prasowanie odbywa się na gorąco, w związku z czym następuje zespolenie się poszczególnych warstw. Konstrukcja takiej płyty składa się zazwyczaj z 3 warstw folii o małym zmiękczeniu: warstwy podkładowej z PCW z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, warstwy środkowej z folii barwnej z ew. nadrukowanym wzorem oraz warstwy wierzchniej w postaci folii przeźroczystej. Płyty warstwowe nadają się również do formowania próżniowego.

Kleje. Płyty z polichlorku winylu - płaskie - powinny być przyklejane klejami kontaktowymi tvnu neoprenowego (Butapren B). Płyty w postaci elementów formowanych próżniowo mogą być mocowane na wkręty bez przyklejania lub z częściowym przyklejaniem (punktowym, obrzeżnym itp.).

Przy stosowaniu techniki klejenia obowiązywać powinny wymagania jak w p. 12.1. Przy technice mocowania na wkręty - wymagania wilgotnościowe mogą być zmniejszone, tzn. okładziny mogą być stosowane na bardziej wilgotnym podłożu.