Wykonanie robót - Okładziny z arkuszy z PCW

 
 

Przy technice klejenia klejami kontaktowymi obowiązują poznane już zasady. Wymagana jest wysoka gładkość powierzchni podłoża, którą uzyskuje się przez dokładne wyszpachlowanie i oszlifowanie. Ko- nieczne jest również zagruntowanie podłoża rozcieńczonym klejem. Po wyschnięciu gruntownika należy nanieść cienką warstwę kleju na powierzchnię podkładu i spód okładziny, a następnie odczekać aż odparują rozpuszczalniki, po czym następuje sklejenie. Opracowanie połączeń płyt może być różnorodne. Można użyć listew z PCW stosowanych przy mocowaniu laminatów melaminowych (patrz p. 12.3).

Znacznie wygodniejszym sposobem jest montaż płyt okładzinowych z PCW za pomocą specjalnych uchwytów przymocowanych do płyt oraz wkrętów. Możliwe są liczne sposoby rozwiązania umocowania płyt. Jedno z rozwiązań ilustruje rys. 12-7, który dostatecznie wyjaśnia zasadę. Jest to zewnętrzna okładzina ściany wykonanej z bloczków gazobetonowych. Płyta jest przymocowana do powierzchni ściany za pomocą wkrętów tylko z jednej strony. Drugą stronę mocują uchwyty przyklejone ma tylnej płaszczyźnie elementu (rys. 12-7e).

Rysunek 12-8 ilustruje przykład zastosowania płyt z PCW, formowanych próżniowo, jako okładziny sufitu. Na rysunku 12-9 pokazano okładzinę ściany wewnętrznej z folii twardej z PCW na podkładzie z płyt suchego tynku. Okładziny z płyt z PCW powinny być wykańczane za pomocą specjalnych elementów dostosowanych do danego rozwiązania lub za pomocą listewek z PCW, metalu lub drewna.