Znaczenie i rola podłóg w budynkach cz. II

 
 

Należałoby, zdaniem autora, operować terminem „podłoga” (roboty podłogowe, materiały podłogowe itp.). Mając jednak na uwadze ustanowienie przez Polski Komitet Normalizacyjny normy PN-65/B-01023 jako obowiązującej w zakresie terminologii i projektowania od dnia 1 lipca 1965 r.- w pracy niniejszej stosowane będą określenia przytoczone w tej normie.

Podłogi użytkowane są w bardzo różnorodnych warunkach zważywszy liczne przeznaczenia budynków i funkcje ich pomieszczeń. Z tego względu stawiane są podłogom różne wymagania, często wzajemnie przeciwstawne (np, odporność na wciski i elastyczność). Przy projektowaniu podłóg niezbędna jest zatem dokładna znajomość cech technicznych poszczególnych materiałów, aby ich dobór i sposób zastosowania zapewnił rozwiązanie podłogi o właściwościach możliwie zbliżonych do stawianych wymagań.

Głównym zadaniem podłóg jest wykończenie poziomych przegród budynku w sposób umożliwiający trwałe jego użytkowanie i zapewniający estetyczny wygląd pomieszczeń, odpowiednio do ieh przeznaczenia. Oprócz tego podłogom stawiane są inne zadania. W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej podłogi położone na stropach międzypiętrowych powinny uzupełniać właściwości akustyczne całej przegrody, aby jej izolacyjność na dźwięki powietrzne i uderzeniowe odpowiadała wymaganiom PN-70/B-02151.

Podłogi układane na gruncie lub nad piwnicami powinny uzupełniać izolacyjność termiczną stropu. W budynkach przemysłowych podłogi powinny pełnić dodatkową funkcję ochrony stropu przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych, występujących w czasie użytkowania pomieszczeń (np. w fabrykach chemicznych, mleczarniach itp.). Podłogi w pomieszczeniach tzw. mokrych, tj. tam gdzie mogą być narażone na zalewanie wodą (np. w pralniach, łazienkach itp.), powinny być odpowiednio uszczelnione i chronić konstrukcję budynku przed zawilgoceniem.