Okładziny z laminatów „Unilam”

 
 

Laminaty „Unilam”. Są to płyty otrzymywane przez sprasowanie na gorąco pod wysokim ciśnieniem kilku lub kilkunastu warstw papieru nasyconego żywicą melaminowo-formaldehydową, mocznikowo-formal- dehydową lub fenolowo-formaldehydową.

Laminaty „Unilam” dostarczane są w postaci płyt o powierzchni licowej błyszczącej lub matowej w różnych kolorach i wzorach. Wymiary płyt wynoszą 126 lub 131X280 cm. Grubość płyt wynosi 1,3 1,6 2 3 i 4 mm.

Laminaty „Unilam” mają bardzo cenne właściwości. Produkowane są z żywic termoutwardzalnych, co w przeciwieństwie do płyt z PCW oznacza, że pod wpływem ogrzewania nie miękną i nie zmieniają kształtu. Są odporne na temperaturę do 100°C, a przy krótkotrwałym działaniu do 160°C. Nadmierne ogrzanie powoduje zwęglenie się laminatu.

Laminaty „Unilam” są odporne na działanie wody, roztworów mydła i środków piorących, rozpuszczalników organicznych, alkoholi, olejów, tłuszczów, soków owocowych, słabych roztworów kwasów i zasad. Są bez zapachu, niepalne, odporne na żar papierosa. Dają się łatwo czyścić bez utraty pierwotnego połysku i wyglądu powierzchni.

Doklejki. Do wykańczania płyt budowlanych oraz mebli oklejonych laminatami stosuje się profile ze zmiękczonego PCW. Przykłady ilustruje rys. 12-10. Listwy. Do mocowania okładzin z laminatów ,,Unilam” stosuje się listwy z twardego PCW (rys. 12-11), aluminiowe oraz z drewna.

Kleje. Do przyklejania laminatów do podłoża drewnianego stosuje się kleje fenolowe lub mocznikowe utwardzane na zimno oraz pod naciskiem ok. 1,5 kG/cm2. Do przyklejania laminatów do innych podłoży stosuje się kleje neoprenowe (Butapren B, Butapren OBT/III itp.).

Taśmy przekładkowe. Są to paski filcu lub spienionego poliuretanu o grubości ok. 2 mm, szerokości 204-30 mm. Stanowią one podkład pod płyty „Unilam” w wypadku konieczności przyklejania laminatów na tynkach lub elementach betonowych. Zapewniają one znacznie wyższą wytrzymałość sklejania. Przykładowo - wg badań Instytutu Techniki Budowlanej otrzymano następujące wyniki przy klejeniu bezpośrednim laminatów do betonu za pomocą kleju Butapren OBT/IH:

- wytrzymałość na ścinanie po 24 godz. -1,59 kG/cm2,

- wytrzymałość na odrywanie po 24 godz. - 0,97 kG/cm8.

Natomiast w wypadku klejenia laminatów na podkładzie z pasków filcowych otrzymano odpowiednie wartości 7,58 i 3,68 kG/cms.