Warunki przystąpienia do robót

 
 

Okładziny ścian z laminatów ,,Unilam” mogą być wykonywane dopiero po wykonaniu wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych i porządkowych z wyjątkiem malowania ścian, montażu przyborów sanitarnych i ułożeniu listew podłogowych. Temperatura pomieszczeń powinna być możliwie zbliżona do normalnej (18°C). Nie powinno się wykonywać robót okładzinowych w temperaturze niższej niż +8°C.

Laminaty „Unilam” powinny być klimatyzowane w pomieszczeniach, w których mają być układane, w czasie nie krótszym niż 24 godziny. Podłoża. Laminaty „Unilam" można przyklejać do tynków cementowych, cementowo-wapiennych (1:1: 6), prefabrykatów betonowych i gipsowych oraz do drewna i płyt drewnopochodnych. Tynki wapienne nie są odpowiednim podłożem.

Podłoże powinno być suche, równe i powierzchniowo mocne (niepy- lące). Wilgotność podłoży tynkowych, betonowych i gipsowych nie powinna przekraczać 2,5%. Podłoża drewniane powinny wykazywać wilgotność 8-1-9%.

Pod wzglądem prawidłowości powierzchni podłoże powinno spełniać wymagania normowe dla III lub IV kategorii tynków. Wszelkie wypukłości powinny być zeszlifowane a nierówności zaszpachlowane.

Technologia klejenia laminatów na ścianach. Spośród dwóch możliwości klejenia, tj. bezpośredniego całą płaszczyzną oraz na podkładzie z pasków - zdecydowaną przewagą ma ta ostatnia. Nie wymaga ona bowiem doprowadzania podłoża do idealnej gładkości, co w warunkach budowy jest sprawą trudną, zapewnia większą wytrzymałość połączenia klejowego oraz uniezależnia pracę okładziny od podkładu.