Wykonanie robót - wykładziny z laminatów

 
 

- 1. Na powierzchni ściany należy rozplanować i oznaczyć położenie poszczególnych arkuszy okładziny oraz ustalić miejsca przyklejenia pasków w pozycji pionowej w odstępie co 15-1-20 cm (rys. 12-14a). Miejsca te należy zaznaczyć na odwrocie laminatu. Powinny tu być również oznaczone miejsca mocowania listew z PCW.

- 2. Podłoże w miejscach przyklejania pasków i listew powinno być zagruntowane roztworem kleju neoprenowego w toluenie (ksylenie) w proporcji 7 cz. rozcieńczalnika na 1 cz. kleju. Paski filcu powinny być nasycone tym roztworem przez zanurzenie. Gruntowanie ściany oraz impregnacja pasków filcu powinna być wykonana na 24 godz. przed właściwymi robotami okładzinowymi (rys. 12-14b).

- 3. Paski filcu oraz listwy z PCW przykleja się do ściany klejem neo- prenowym. W tym celu nanosi się pędzlem w uprzednio oznaczonych miejscach ściany cienką, lesz równą warstwą kleju (rys, 12-14c). Pokrywa się klejem również jedną stronę paska filcowego oraz tylną płaszczyznę listwy.

- 4. Do przyklejania można przystąpić po odparowaniu rozpuszczalników kleju, tj. po upływie ok. 2CK- 30 minut. Gotowość do przyklejania sprawdza się przez dotknięcie palcem, który nie powinien przywierać do kleju. W pierwszej kolejności przykleja się listwę narożnikową górną (jeżeli okładzina dochodzi do sufitu) lub dolną, a następnie paski filcu (rys. 12-14d). Listwy można dodatkowo przybijać gwoździami stalowymi z szerokimi łbami.

- 5. Tylną powierzchnię płyty należy odtłuścić przez przetarcie benzyną ekstrakcyjną. Na powierzchnię pasków filcu na ścianie oraz na odpowiadające im pasy na tylnej stronie laminatu należy nanieść warstwę kleju (rys. 12-14e). Klejem powinien być również pokryty pasek ściany w miejsca przebiegu dolnej listwy, która zostanie wprowadzona dopiero po przyklejeniu płyt na całej powierzchni ściany.

- 6. Po odparowaniu rozpuszczalników płytę wprowadza się we wręby listew i dociska do ściany (rys. 12-14f). Następnie wprowadza się listwę z PCW obrzeżającą drugą pionową krawędź laminatu oraz przykleja kolejne arkusze laminatu.

- 7. Po przyklejeniu laminatów na całej powierzchni ściany wprowadza się od dołu (lub od góry) ostatnią listwę obrzeżającą, którą uprzednio pokryto klejem.

Listwy wykańczające spoiny powinny być bardzo starannie dopasowane przez zastosowanie odpowiednich wycięć. Położenie listew ilustruje rys. 12-15.