Wykonanie robót - wykładziny z laminatów cz. II

 
 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać daleko idącej ostrożności z ogniem, ponieważ kleje kontaktowe zawierają łatwo palne rozpuszczalniki organiczne. Pomieszczenia, w których wykonuje się roboty, powinny być intensywnie wietrzone.

Technologia przyklejania laminatów na podłożach drewnianych. Laminaty należy przyklejać 60-procentowym klejem karbamidowym na gorąco (mocznikowym) lub na zimno. W celu uniknięcia odkształceń podłoża (płyt stolarskich, wiórowych, pilśniowych itp.) oklejanego laminatem, należy stronę spodnią tych płyt oklejać laminatami gorszych gatunków (ze względu na koszt).

Płyty drewniane, przeznaczone do oklejania laminatami, powinny mieć wilgotność w granicach 8-1-9% i nie powinny być spaczone. Klejona powierzchnia laminatów powinna być szorstka. Przed naklejeniem podłoże musi być oczyszczone z kurzu, brudu oraz odtłuszczone (benzyną lub acetonem).

Klej należy nanosić równomiernie cienką warstwą. W wypadku stosowania kleju karbamidowego na gorąco, dodatek mąki żytniej jako środka zagęszczającego nie może być większy niż 10-i-15%. Przy klejeniu na zimno nie należy dodawać mąki. Do utwardzania kleju stosuje się 20-procentowy wodny roztwór chlorku amonowego (salmiaku).

W prasach przy docisku należy układać na licowej stronie laminatu płyty aluminiowe wypolerowane, zapobiegające zniszczeniu gładkiej powierzchni okładziny. Przy użyciu kleju na gorąco temperatura płyt grzejnych prasy nie powinna przekraczać 80°C, ciśnienie zaś powinno wynosić 6-P8 kG/cm! przy klejeniu na zimno stosuje się ciśnienie 4-1-6 kG/crrr.

Wykończenie płyt obłożonych laminatami polega na oklejeniu płaszczyzn czołowych paskami laminatu lub specjalnymi doklejkami (profilowanymi taśmami) ze zwiękczonego PCW (rys. 12-11). Długość odcinków doklejek powinna być ok. 3% mniejsza niż faktyczny wymiar elementu lub jego obwód (przy elementach z zaokrąglonymi narożami). Ma to na celu zapewnienie dobrego przylegania doklejki przez przyklejenie jej w stanie pewnego naprężenia. Doklejki na narożach i połączeniach powinny być zgrzewane za pomocą kolby lutowniczej (rys. 12-16). Do przyklejania stosuje się klej neoprenowy. Doklejkę uplastycznioną przez podgrzanie naciąga się na obrzeża oklejanego elementu i dokładnie przyklepuje młotkiem, szczególnie w okolicach naroży, aby nastąpiło dopasowanie się doklejki do kształtu płyty (rys. 12-17a). W wypadku gdy krawędź doklejki wystaje ponad płaszczyznę okładziny, ścina się ją ostrym nożem lub dłutem (rys. 12-17b). Dla ujednolicenia połysku miejsca ścinane przeciera się chlorkiem metylu (rys. 12-17c).