Okładziny z tkanin powlekanych

 
 

Tkaniny powlekane. Są to materiały okładzinowe w postaci arkuszy dostarczanych w rulonach. Produkcja polega na naniesieniu na tkaninę (bawełnianą lub z włókna syntetycznego) warstwy płastyfikowane- go polichlorku winylu.

Tkaniny powlekane produkuje się w szerokim asortymencie wzorów i barw oraz o różnych grubościach: od 0,50 do 1,6 mm. Szerokość arkusza wynosi 1,0-1-1,6 m, długość 20 m.

Powierzchnia licowa tkaniny powlekanej jest odporna na działanie wody i praktycznie nienasiąkliwa. Jest to z jednej strony zaletą, z drugiej zaś wadą w związku z tym, że utrudnia ona przedostawanie się pary wodnej ze ściany na zewnątrz. Może to spowodować długotrwałe zawilgocenie tkaniny i jej pleśnienie. Z tego względu przemysł dąży do zapewnienia pewnej porowatości masie powlekającej tkaninę. Tym niemniej zalecać należy naklejanie tkanin powlekanych na podłożach powietrzno-suchyeh.

Kleje. Do przyklejania tkanin powlekanych stosuje się kleje emulsyjne oparte na dyspersjach wodnych polioctanu winylu. knnoHmerAw akrylowo-winylowyeh. względnie na dyspersjach akrylowych. Przy wykonywaniu okładzin z tkanin powlekanych stosuje się na stępujące narzędzia i sprzęt:

- nożyce o długich ostrzach oraz nóż do przecinania tkanin,

- linię metalową,

- stół do przecinania tkanin,

- pędzle do gruntowania, nanoszenia kleju itp.,

- wałek gumowy do dociskania okładziny przyklejanej do ściany,

- drabiny malarskie.

Do wykonania okładzin z tkanin powlekanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia osprzętu elektrycznego), nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni od chwili ukończenia robót tynkowych. W wypadku wykonywania okładzin w starych pomieszczeniach należy uprzednio zdjąć osprzęt elektryczny. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa od 12°C.