Wykonanie robót - Okładziny z tkanin powlekanych

 
 

Rodzaje podłoży. Tkaniny powlekane można przyklejać na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych oraz na prefabrykowanych elementach betonowych, gipsowych.

Podłoża przeznaczone pod tkaniny powlekane powinny odpowiadać wymaganiom normowym dla IV kategorii tynków. Wilgotność podłoży nie powinna być większa niż 2,5%. Drobne uszkodzenia należy zaprawić zaczynem gipsowym, a następnie całą powierzchnię przeszlifować osełką, ewentualnie większe wypukłości ściąć cykliną i zagruntować.

Ścianę należy gruntować klejem polioctanowinylowym rozcieńczonym w wodzie w stosunku 1 : 2. Do gruntowania należy używać pędzla ławkowca. Zagruntowane podłoże powinno schnąć co najmniej przez 24 godziny. Z powierzchni malowanych farbami klejowymi, wapiennymi lub olejnymi należy usunąć uprzednio powłokę malarską.

Naklejanie tkanin powlekanych. Przed rozpoczęciem robót należy przejrzeć wszystkie rolki tkanin i dobrać je tak, aby w jednym pomieszczeniu nie różniły się między sobą fakturą ani odcieniem barwy. Następnie należy pociąć rolki na pasy o długości równej wysokości okładziny. Na zagruntowanej ścianie wyznacza się górny obrys okładziny.

W wypadku zastosowania listew metalowych lub drewnianych należy w odstępach 0,5 m, na wysokości górnego obrysu okładziny, mocować kołki drewniane. Arkusze tkaniny powlekanej przykleja się z dopasowaniem na styk. Klej dyspersyjny (z ew. dodatkiem 20% klajstru metylocelulozowego w roztworze 1 : 20) nanosi się cienką, równą warstwą tylko na powierzchnię ściany. Do nanoszenia kleju można zastosować wałki malarskie.

Jednocześnie smaruje się klejem powierzchnię ściany równą dwu szerokościom arkusza tkaniny powlekanej. Następnie przykleja się je w taki sposób, aby brzegi arkuszy zachodziły na siebie 2-3 cm. Cała powierzchnia tkaniny powlekanej powinna być bardzo starannie dociśnięta do posmarowanej klejem ściany.

Obróbka styku arkuszy wymaga przecięcia jednocześnie przez dwie warstwy w sposób podany w p. 12-4 (por. rys. 12-18, 12-19 i 12-20). Po usunięciu ścinków - brzegi arkuszy wzdłuż spoiny powinny być dociśnięte za pomocą wałka gumowego. Ewentualne zanieczyszczenia klejem powinny być natychmiast usunięte przez przetarcie wilgotną gąbką.