Okładziny z wyrobów profilowanych z PCW

 
 

Nakładanie folii samoprzylepnej na niezagruntowaną powierzchnią spowoduje, że kurz występujący na niej uniemożliwi właściwe przyklejenie folii. Folie ze spienionego PCW stosuje się na równych podłożach techniką zbliżoną do omówionej w p. 12.5 techniki stosowania tkanin powlekanych. Folie stebnowane napina się zazwyczaj luźno na ramach drewnianych, przymocowanych do ścian, lub też posługując się techniką tapicerską (rys. 12-24).

Przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wytłaczania zapewnia możliwość uzyskania licznych materiałów okładzinowych w postaci wyrobów profilowanych. Największe znaczenie mają dotąd wyroby z polichlorku winylu. Są one stosowane jako samodzielne okładziny, profile konstrukcyjno-wykończeniowe oraz elementy połączeń.

Wyroby profilowane z PCW jako samodzielne okładziny mają bardzo różnorodne formy. Przykładem najbardziej popularnego materiału są okładziny poręczy balustrad schodowych (rys. 12-25), Przykłady innych zastosowań technologii wytłaczania polichlorku winylu do celów okładzinowo-wykończeniowych podano na rys. 12-26. Przykłady te ilu- strują koncepcje wykorzystania tworzyw sztucznych jako materiałów wykończeniowych, przy czym zwrócić należy uwagę na fakt, że niektóre z zastosowań odbiegają w znacznym stopniu od tego, co kojarzy się z techniką okładzinową w tradycyjnym jej zrozumieniu.