Przygotowanie płytek

 
 

Przed przystąpieniem do robót należy skontrolować otrzymane płytki w celu wyeliminowania płytek różniących się barwą, większymi od- chyłkami wymiarów lub płytek uszkodzonych. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobranie płytek o najbardziej zbliżonym odcieniu szkliwa w takiej ilości, aby na płaszczyźnie jednej ściany nie wystąpiły płytki różniące się odcieniem, gdyż taka okładzina wygląda nieładnie. Płytki układane w jednym pomieszczeniu powinny pochodzić z tej samej partii produkcyjnej, co można stwierdzić porównując datę produkcji podaną na opakowaniach.

Przed układaniem płytki powinny być na kilka minut zanurzone w wodzie tak, aby pory czerepu płytki wypełnione zostały wodą. Całkowite nasycenie wodą następuje wówczas, gdy z płytek zanurzonych w wodzie nie wydzielają się drobne pęcherzyki powietrza. Dłuższe moczenie płytek w wodzie nie ma żadnego znaczenia.

Przy układaniu płytek zachodzi często konieczność ich przecinania i wykonania otworów na wyjścia przewodów instalacyjnych, do osadzenia haków itp. Czynności te powinny być wykonane bardzo starannie. Płytki przeznaczone do przecinania lub wykonywania Otworów powinny być bardzo dobrej jakości powinny one wydawać przy ude- trzeniu czysty metaliczny dźwięk.

Przecinanie płytek. Miejsca przecięcia należy zaznaczyć na płytce i po przyłożeniu linii lub kątownicy (podobnej do używanej przez stolarzy) naciąć szkliwo płytki za pomocą diamentu szklarskiego. Następnie należy płytki złamać w miejscu nacięcia. Można wykonać to oburącz {rys. 13-la) lub przez podłożenie gwoździa w miejscu nacięcia i przyciśnięcia brzegów płytki (rys. 13-lb). Płytkę można również podzielić, uderzając lekko ostrą krawędzią młotka po odwrotnej stronie płytki wzdłuż linii nacięcia szkliwa. Krawędź cięcia należy przeszlifo- wać kamieniem ściernym.