Wykonanie robót - okładziny z płytek ceramicznych

 
 

Do układania płytek oraz do wypełniania spoin powinny być użyte odpowiednie materiały (zaprawy i kity chemoodporne). Rodzaj tych materiałów powinien być wyraźnie zaznaczony w projekcie.

Okładziny z płytek mozaikowych. Wykonuje się je nieco inaczej niż okładziny z płytek większych. Ponieważ płytki są naklejone na papier i dzięki temu arkusz płytek nie jest sztywny, można je jączyć ze ścianą jedynie techniką zbliżoną do klejenia.

Przygotowanie ściany odbywa się jak następuje. Na oczyszczoną i dobrze zwilżoną powierzchnię narzuca się rzadką zaprawę cementową w stosunku 1 : 3, a następnie wykonuje się podkład z zaprawy cementowej 1 : 5 zarobionej mlekiem wapiennym. Zaprawę wyrównuje się dokładnie za pomocą łaty tak, aby powierzchnia podkładu była równa i gładka. Po kilku godzinach można przystąpić do układania płytek mozaikowych.

Istnieją dwa sposoby przyklejania arkuszy płytek mozaikowych. Pierwszy sposób polega na naniesieniu na przygotowany podkład cienkiej warstwy rzadkiej zaprawy przygotowanej z cementu i przesianego drobnego piasku (rys. 13-18a). Skład zaprawy 1:2 do 1:3. Grubość warstewki zaprawy powinna wynosić ok. 3 mm. Po nałożeniu zaprawy przykłada się do niej arkusz płytek (papierem na zewnątrz) i wciska go w zaprawę za pomocą packi drewnianej (rys. 13-18b). Po związaniu zaprawy (na drugi dzień) zwilża się papier wodą, co umożliwia łatwe jego usunięcie (rys. 13-18c). Następnie płytki powinny być zmyte wodą w celu usunięcia resztek kleju.

Druga metoda przyklejania płytek różni się tym, że zaprawę nakłada się na odwrotną stronę arkusza, warstwą o grubości ok. 3 mm, a następnie arkusz przykłada się do ściany i dociska packą. Dalsze czynności nie różnią się od podanych przy pierwszym sposobie.

Spoinowanie przyklejonych płytek wykonuje się za pomocą szpachli gumowej, którą wciska się w spoiny rzadką zaprawę (rys. 13-18d). Zaprawa powinna być sporządzona z białego cementu z dodatkiem drobnego piasku. W razie potrzeby zaprawa do spoinowania może być barwiona dodatkiem pigmentów odpornych na alkalia. W razie braku cementu białego można użyć zwykłego cementu portlandzkiego i rozjaśnić go dodatkiem białej mączki kamiennej.

Po wstępnym stwardnieniu zaprawy w spoinach całą powierzchnię okładziny czyści się, przecierając ją mieszanką miałkiego piasku z mączką drzewną (rys. 13-18e). Płytki mozaikowe powinny być bardzo dokładnie oczyszczone z zaprawy, zanim nie stwardnieje ona całkowicie. Przy układaniu płytek ceramicznych na powierzchniach krzywych (np. na kolumnach) należy do dociskania płytek używać odpowiednio wyprofilowanych pacek.