Posadzki z płyt mozaikowych (parkiet mozaikowy) cz. II

 
 

Płyty są produkowane w trzech klasach jakości: I, II i III, zależnie od ilości listewek obarczonych dopuszczalnymi wadami. Płyty są dostarczane w pudłach kartonowych zawierających 2-1-3 m! materiału. Należy je przechowywać w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, ogrzewanych w zimie.

Przechowywanie i stosowanie parkietu mozaikowego we właściwych warunkach wilgotnościowych ma duże znaczenie. Płyty przechowywane w warunkach wilgotnych ulegają zawilgoceniu i wskutek tego płyta zwiększa swoje wymiary. Po ułożeniu posadzki z takiego materiału i po jej wyschnięciu drewno kurczy się, pozostawiając szczeliny pomiędzy listewkami. Odwrotnie, gdy materiał będzie przechowywany w bardzo suchych pomieszczeniach, a następnie zostanie wbudowany, to w wypadku zawilgocenia go po przyklejeniu do podkładu nastąpią wybrzuszenia (drewno bowiem ulegnie rozszerzeniu) posadzki.

Wpływ wilgoci ma szczególne znaczenie w odniesieniu do płyt z drewna bukowego. W warunkach nieco podwyższonej wilgotności płyty ulegają szybko deformacjom i następuje zwiększenie wymiarów liniowych listewek. Pod wpływem wysychania listewki bukowe znacznie kurczą się, wskutek czego tworzą się zbyt duże spoiny. Te specyficzne, właściwości drewna bukowego nakazują dużą ostrożność zarówno w czasie magazynowania i transportu, jak i w czasie wykonywania posadzek mozaikowych z płyt bukowych. Podkłady powinny być całkowicie suche (stąd raczej materiał ten powinien być stosowany do robót remontowych), a ponadto należy mieć na uwadze, że już woda zawarta w kleju emulsyjnym, a także wprowadzona przy zwilżaniu papieru, którym płyty są pokryte, może spowodować zawilgocenie wywołujące niekorzystne zmiany materiału.